กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 24 จำนวน 1 คิว วันที่ 2-8 พ.ย. 2562 (7 วัน)
3
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / ถวายสงฆ์และกองทุน
« กระทู้ล่าสุด โดย ธัญญ์ทิตยา เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 02:51:52 PM »
วันที่ 5/1/19 เวลา 1324น     
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 1500  ถวายสงฆ์ สองวัน วันละ 500  เข้ากองทุน 500  เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ให้แก่เทวดาที่ช่วยหาคนมาเซ้งกิจการ  และบุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป ไม่ว่าจะทำกิจการ และการงานตามใดๆ และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค เชื่อแบคทีเรีย ไวรัส ที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้าลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง คู่อุปถัมภ์ ในอดีตชาติ และ ทุกภพชาติ ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งอุทิศให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม นาค รากสด  ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ทีทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ทั้งหลาย  สาธุ   
4
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
« กระทู้ล่าสุด โดย yutthana.bua เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 02:19:31 PM »
วันที่ 05/02/62 เวลา 13:30
ได้โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 046 127 7896
จำนวนเงิน 600 บาท
กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
ยุทธนา  บัวบานตรู่ (500 บาท)
ธุมาวดี  บัวบานตรู่ (100 บาท)
ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นจาก กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
ขออำนาจ พุทธ, ธรรม, สงฆ์ จงบันดาลบุญข้าฯ ให้ญาติ, ให้เทพฯที่รักษา, ให้นายเวร, ให้เชื้อโรค ของข้าฯ
6
ทางวัดอยากสอบถามข้อมูลเรื่องการปลูกไผ่เก้าดาว จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่ศึกษาและปลูกด้วยตัวเอง ท่านใดมีความรู้และเคยปลูกไผ่เก้าดาวขอให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ ทางวัดจะติดต่อกลับไป

หมายเหตุ : โทรแจ้งได้ที่เบอร์ 085-1250781
7
ประกาศจากอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 20.48น.)

"ให้ลูกศิษย์ช่วยกันส่งบุญให้กับพวกเล่นเพลิดเพลิน(ชาวทิพย์)ที่อยู่ที่พายุ ให้บุญเขาแล้วแจ้งเขาว่ามันเข้าใกล้แดนมนุษย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นั้น
ขอความร่วมมือไปหาชาวทิพย์ผู้ที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในกลุ่มฝน ให้เขาหยุดก่อนเพราะอันตรายจะเกิดสูงมาก"

ขอให้ช่วยกันส่งต่อข้อความนี้ไปยังลูกศิษยอาจารย์เกษม ไปยังผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับ
8
นายไชยวุฒิ และนางจรัสรัช เกตุหลิม โอนเงินเขาบัญชีกองทุนเพื่อการกุศล จำนวนเงิน 500 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 12.53 ค่ะ
9
นายไชยวุฒิ เกตุหลิม และนางจรัสรัช เกตุหลิม โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จำนวนเงิน 500 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2561 เวลา 12.49 น.ค่ะ
10

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 70
ที่ธาตุต่างกัน ต่อนั้นก็ทรงเห็นอธิมุตติอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้น ด้วยนานาธิมุตติกตญาณเพื่อที่แม้ไม่ทรงยึดประโยค
ก็ทรงแสดงธรรมด้วยอำนาจอธิมุตติ


ทรงเห็นความที่สัตว์มีอินทรีย์ยิ่งและหย่อน ด้วยอินทริยปโรปริยัติญาณ
เพื่อทรงแสดงธรรมดาความสามารถและตามกำลัง
ด้วยอำนาจเหล่าสัตว์ที่ทรงเห็นอธิมุตติแล้วอย่างนั้น
เพราะทรงเห็นอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น แก่และอ่อน
แต่สัตว์เหล่านั้นที่ทรงกำหนดรู้ว่ามีอินทรีย์ยิ่งและหย่อนอย่างนั้น
ถ้าอยู่ไกลแค่นั้น ก็จะเสด็จเข้าไปใกล้สัตว์เหล่านั้นอย่างฉับพลัน
ด้วยความวิเศษแห่งฤทธิ์ เพราะทรงชำนาญในฌานเป็นต้นด้วยฌานาทิญาณ

ครั้นเสด็จเข้าไปใกล้แล้ว เมื่อทรงเห็นภาระของสัตว์เหล่านั้นในชาติก่อนๆ ด้วยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

เมื่อทรงเห็นความวิเศษแห่งสมบัติที่สัตว์บรรลุแล้ว ด้วยเจโตปริยญาณที่พึงบรรลุ
เพราะอานุภาพแห่งทิพยจักขุญาณจึงทรงแสดงธรรมเพื่อปฏิปทาอันจะให้ถึงธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ
เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะเป็นผู้ปราศจากความลุ่มหลงแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งอาสวักขยญาณฉะนั้น
พึงทราบตามลำดับนี้ว่า ตรัสพละทั้งหลาย ด้วยลำดับนี้.
จบอรรถกถาสีหสูตรที่ ๑
หน้า: [1] 2 3 ... 10