กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 23 (วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2561)

2
ประกาศรายชื่อผู้จองคิวจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ลำดับที่ 247-254

3
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / โอน 500เข้ากองทุน
« กระทู้ล่าสุด โดย ธัญญ์ทิตยา เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 06:25:08 PM »
วันที่ 6/11/18 เวลา 17:43
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ   
4
คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด / นรกชื่อ กุกกุลนรก 61-616
« กระทู้ล่าสุด โดย สมบัติ สูตรไชย เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2018, 04:40:42 PM »
ก็พระเจ้าทัณฑกี
ได้เรี่ยรายโทษลงในท่านกีสวัจฉดาบสแล้ว
เป็นผู้ขาดสูญมูลราก พร้อมทั้งอาณาประชาราษฎร์ พร้อมทั้งรัฐมณฑล หมกไหม้อยู่ใน
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๗ - หน้าที่ 617
นรกชื่อกุกกุละ ถ่านเพลิงอันปราศจากเปลว ย่อมตกต้องกายของพระราชานั้น.
พระเจ้านาลิกีระพระองค์ใด ได้เบียดเบียนบรรพชิตทั้งหลาย ผู้สำรวมแล้ว ผู้กล่าวธรรม สงบระงับไม่ประทุษร้ายใคร
สุนัขทั้งหลายในโลกหน้า ย่อมรุมกันกัดกินพระเจ้านาลิกีระนั้น ผู้ดิ้นรนอยู่.


ได้ยินว่า
เมื่อพระเจ้าทัณฑกีราชนั้นจมลง ในกุกกุลนรก อันร้อนนั้น
เถ้ารึงย่อมเข้าไปทางทวารทั้งเก้า
ถ่านเพลิงก้อนโต ๆ ตกลงบนศีรษะ

ในกาลเมื่อถ่านเพลิงตกลงบนศีรษะของพระราชานั้น สรีระทั้งสิ้นลุกโพลงเหมือนต้นไม้ติดเพลิงฉะนั้น
ทุกขเวทนามีกำลัง ย่อมเป็นไป พระราชานั้น เมื่อไม่สามารถจะอดกลั้นได้ ก็ร้องเอ็ดอึงไป.

ท่านสรภังคศาสดาแยกแผ่นดินออก แสดงให้เห็นพระราชา ซึ่งหมกไหม้อยู่ในกุกกุลนรกนั้นอย่างนั้น
มหาชนก็ถึงความสะดุ้งกลัว พระมหาสัตว์รู้ว่ามหาชนกลัวยิ่งนัก จึงบันดาลให้นรกนั้นอันตรธานไป.

5
เป็นการตอบคำถามที่ดีและน่าสนใจมากเลยค่ะ
บาคาร่าออนไลน์
6
ระเบียบเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ในวาระสุดท้าย)

7
กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล / โอน 1000 เข้ากองทุน
« กระทู้ล่าสุด โดย ธัญญ์ทิตยา เมื่อ ตุลาคม 25, 2018, 10:50:23 AM »
25/10/2018  10:36
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 1000 เข้ากองทุนวัดสามแยก เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ   
8
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 22 (คิวแทรกที่ 1 - 3)
9
เวลา 12.28น  วันที่ 1/10/2018   ข้าพเจ้าชื่อ ธัญญ์ตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้าบัญชี 046-1-27789-6 กสิกร สาขาชุมแพ 

บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป  และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ
หน้า: [1] 2 3 ... 10