กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: ประกาศรายชื่อผู้จองคิวจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ลำดับที่ 266 - 279 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มิถุนายน 24, 2019, 08:28:19 AM
ประกาศรายชื่อผู้ได้ คิวแทรก จัดสำรับอาหารให้อาจารย์ ครั้งที่ 27 คิวแทรกที่ 1-3 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤษภาคม 31, 2019, 04:07:00 PM
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 27 ด้วย มีคิวจัดสำรับว่างลง จำนวน 3 คิว คือ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
พฤษภาคม 22, 2019, 01:35:52 PM
เมื่อไม่มีสงฆ์หรือตัวแทนสงฆ์ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤษภาคม 01, 2019, 08:46:21 AM
Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มีนาคม 14, 2019, 08:10:55 AM
รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 26 จำนวน 1 คิว คือวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มีนาคม 07, 2019, 08:13:30 AM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กุมภาพันธ์ 23, 2019, 07:18:07 AM
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 25 คือ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 (จำนวน 7 วัน) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กุมภาพันธ์ 22, 2019, 08:25:50 AM
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 24 จำนวน 1 คิว วันที่ 2-8 พ.ย. 2562 (7 วัน) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 08:23:02 AM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กุมภาพันธ์ 15, 2019, 08:16:48 AM
ถวายสงฆ์และกองทุน โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กุมภาพันธ์ 05, 2019, 02:51:52 PM
โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล. โดย yutthana.bua (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
กุมภาพันธ์ 05, 2019, 02:19:31 PM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มกราคม 17, 2019, 01:51:49 PM
ทางวัดอยากสอบถามข้อมูลเรื่องการปลูกไผ่เก้าดาว โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มกราคม 12, 2019, 11:17:27 PM
ประกาศจากอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 20.48น.) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มกราคม 03, 2019, 09:06:43 PM
โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล 500 บาท โดย จรัสรัช (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ธันวาคม 25, 2018, 12:49:09 PM
โอนเงินเข้ากองทุนที่่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดย จรัสรัช (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ธันวาคม 25, 2018, 12:44:53 PM
อินทริยปโรปริยัติญาณ(ญาณหยั่งรู้อินทรีย์ของสัตว์) 38-70 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
ธันวาคม 10, 2018, 06:12:40 PM
โอน 500เข้ากองทุน โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤศจิกายน 30, 2018, 10:44:03 AM
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 23 (วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 18, 2018, 04:03:57 PM
Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 07, 2018, 04:03:01 PM
โอน 500เข้ากองทุน โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤศจิกายน 06, 2018, 06:25:08 PM
นรกชื่อ กุกกุลนรก 61-616 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤศจิกายน 04, 2018, 04:40:42 PM
Re: สอบถามเรื่องลิ้งค์พระไตรปิฎก โดย อีผี (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 31, 2018, 03:55:07 PM
ระเบียบเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ในวาระสุดท้าย) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ตุลาคม 26, 2018, 01:12:46 PM
โอน 1000 เข้ากองทุน โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 25, 2018, 10:50:23 AM
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 22 (คิวแทรกที่ 1 - 3) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ตุลาคม 04, 2018, 04:17:04 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 01, 2018, 02:21:36 PM
Re: หนังสือที่ปู่ส่งเข้าไปยังเว็บ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย อีผี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กันยายน 27, 2018, 03:21:12 PM
Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ โดย อีผี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กันยายน 27, 2018, 03:18:00 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

490 กระทู้ ใน 265 หัวข้อ โดย 270 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Blizzardspots
กระทู้ล่าสุด: "Re: ประกาศรายชื่อผู้จองค..." ( มิถุนายน 24, 2019, 08:28:19 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 23. ออนไลน์มากที่สุด: 111 (ตุลาคม 30, 2018, 06:11:50 PM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8