กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 23 (วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 18, 2018, 04:03:57 PM
Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 07, 2018, 04:03:01 PM
โอน 500เข้ากองทุน โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
พฤศจิกายน 06, 2018, 06:25:08 PM
นรกชื่อ กุกกุลนรก 61-616 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤศจิกายน 04, 2018, 04:40:42 PM
Re: สอบถามเรื่องลิ้งค์พระไตรปิฎก โดย อีผี (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 31, 2018, 03:55:07 PM
ระเบียบเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ในวาระสุดท้าย) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ตุลาคม 26, 2018, 01:12:46 PM
โอน 1000 เข้ากองทุน โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 25, 2018, 10:50:23 AM
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้ “คิวแทรก” จัดสำรับ ครั้งที่ 22 (คิวแทรกที่ 1 - 3) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ตุลาคม 04, 2018, 04:17:04 PM
โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก โดย ธัญญ์ทิตยา (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 01, 2018, 02:21:36 PM
Re: หนังสือที่ปู่ส่งเข้าไปยังเว็บ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดย อีผี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กันยายน 27, 2018, 03:21:12 PM
Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ โดย อีผี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กันยายน 27, 2018, 03:18:00 PM
เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 20, 2018, 04:47:58 PM
ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 20, 2018, 04:43:18 PM
ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 20, 2018, 03:35:23 PM
ประกาศที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง เปลี่ยนเลขที่บัญชี "กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต" (14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กันยายน 14, 2018, 12:46:12 PM
ประกาศที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง เปลี่ยนเลขที่บัญชี "กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต" (14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 14, 2018, 10:29:54 AM
Re: เรื่อง โลกันตนรก 13-102 โดย อีผี (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
กันยายน 12, 2018, 01:31:39 PM
ประกาศเปลี่ยนเลขที่บัญชีกองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กันยายน 12, 2018, 09:25:47 AM
ประกาศเปลี่ยนเลขที่บัญชีกองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 12, 2018, 09:19:00 AM
Re: ประกาศรายชื่อผู้ได้ คิวแทรก จัดสำรับอาหารให้อาจารย์ ครั้งที่ 21 คิวแทรกที่ 2-3 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 10, 2018, 08:25:34 AM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 06, 2018, 06:22:56 PM
ประกาศ เรื่องรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 21 จำนวน 7 คิว โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กันยายน 01, 2018, 11:37:53 AM
เรื่อง นางอุบล ผลพฤกษา (บล) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
สิงหาคม 31, 2018, 09:08:11 AM
Re: เรื่อง การก่อสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) โดย Pouiyty (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
สิงหาคม 29, 2018, 03:10:10 PM
Re: กองทุนวัดสามแยก โดย อีผี (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
สิงหาคม 27, 2018, 02:01:24 PM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
สิงหาคม 25, 2018, 10:46:19 PM
Re: ในคราวที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องเสวยกรรมเก่าที่เคยทำไว้ 71-873 โดย nubwo23 (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
สิงหาคม 20, 2018, 09:31:54 AM
Re: โอนเงินเข้ากองทุนการกุศล โดย Norasej (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
สิงหาคม 19, 2018, 08:20:18 PM
เทียบอายุของเทวดากับมนุษย์ 78-1000 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
สิงหาคม 10, 2018, 09:01:38 PM
Re: ฝากถามอาจารย์ครับ... โดย อีผี (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
สิงหาคม 10, 2018, 02:01:59 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

462 กระทู้ ใน 257 หัวข้อ โดย 267 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: เพลินพิศ ทินจันทร์
กระทู้ล่าสุด: "เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้..." ( พฤศจิกายน 18, 2018, 04:03:57 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 111 (ตุลาคม 30, 2018, 06:11:50 PM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8