พระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม

ประกาศให้ทราบ

พระวัดสามแยก ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้กับทุกคนได้ ผู้ใดสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่พวกเราอธิบาย ก็ไปด้วยกันกับพวกเราได้ ก็จงอยู่ศึกษาเล่าเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันกับพวกเรา ส่วนผู้ใดเมื่อฟังพวกเราอธิบายธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ ก็ควรไปหาผู้อื่นที่สามารถจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ และควรปล่อยให้พวกเราได้ดำเนินไปตามเรื่องของพวกเราซะ

พระวัดสามแยก

ถ่ายทอดสด

ทุกวัน เวลา 8:00 น. พิเศษวันเสาร์ เวลา 20:00 น.
ช่อง 1     ช่อง 2 Mobile    ช่อง 3    ช่อง 4   

กระทู้ล่าสุด กระดานสนทนาธรรม

รอดำเนินการ

...............

หนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล

รอดำเนินการ

...............

หนังสือคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล

เวอร์ชั่น 1

พิมพ์โดยขอนแก่นการพิมพ์.

เวอร์ชั่น 2

พิมพ์โดยกอบคำการพิมพ์.

English Version

พิมพ์โดยกอบคำการพิมพ์.

ห้องสมุดธรรมะวัดสามแยก

Insert Coin