กระทู้ล่าสุด กระดานสนทนาธรรม
 
 
 
10 กระทู้ล่าสุด อ่าน/[ตอบ] วัน/เวลา
  วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อาจารย์เกษม ดวงแพงมาตให้เดินทางไปหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว เพื่อนำตู้อินเวอร์เตอร์ที่ถอดไปส่งซ่อม มาติดตั้งเพื่อให้กลับมาใช้งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
175/[0] สิงหาคม 20, 2023, 12:02:16 PM
 
  วันที่ 12 สิงหาคม 2566 อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต เดินทางไปขอนแก่นเพื่อพบหมอตามนัด ระหว่างทางได้แวะเยี่ยมเจ้าหน้าที่และดูอาคารปฏิบัติการสายตรวจงานป้องกันปราบปรามและจราจรของสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
117/[0] สิงหาคม 13, 2023, 05:34:08 PM
 
  ท่านอาจารย์ปู่ให้หาปลากระเบนสดที่ตายแล้วมาทำยาแก้หอบหืด
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
224/[0] กรกฎาคม 27, 2023, 08:56:00 AM
 
  ตารางนัดพบหมอของอาจารย์ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
187/[0] กรกฎาคม 05, 2023, 10:16:46 AM
 
  ประมาณแห่งอายุของ เทวดา เทียบกับ มนุษย์ เล่ม78 หน้า 999
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
186/[0] มิถุนายน 27, 2023, 12:21:53 PM
 
  แจ้งเรื่องอาการของท่านย่าและขออนุญาตจัดการเรื่องอาหาร
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
328/[0] พฤษภาคม 25, 2023, 06:39:29 AM
 
  ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
259/[0] พฤษภาคม 20, 2023, 07:35:52 AM
 
  พระได้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยกแล้ว
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
562/[0] เมษายน 21, 2023, 05:44:56 AM
 
  เรื่อง ขออนุญาตเปิดวัด และขออนุญาตเข้าพัก 11 เม.ย. 2566
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
485/[0] เมษายน 11, 2023, 11:11:08 AM
 
  เรื่อง ปลดผู้ถือบัญชีธนาคารกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล และเปิดบัญชีธนาคารใหม่ 11 เม.ย. 2566
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
724/[0] เมษายน 11, 2023, 10:58:34 AM