ประกาศวัด และเรื่องที่ควรทราบ
  ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มิถุนายน 24, 2019, 08:28:19 AM
 
  รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
พฤษภาคม 31, 2019, 04:07:00 PM
 
  เมื่อไม่มีสงฆ์หรือตัวแทนสงฆ์
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
พฤษภาคม 01, 2019, 08:46:21 AM
 
  ระเบียบเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ในวาระสุดท้าย)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ตุลาคม 26, 2018, 01:12:46 PM
 
  เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
กันยายน 20, 2018, 04:47:58 PM