ประกาศวัด และเรื่องที่ควรทราบ
  ประกาศเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 4 กันยายน 2562
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
กันยายน 04, 2019, 09:45:03 AM
 
  ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
สิงหาคม 13, 2019, 09:05:15 AM
 
  รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
สิงหาคม 11, 2019, 10:44:46 PM
 
  ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มิถุนายน 24, 2019, 08:28:19 AM
 
  เมื่อไม่มีสงฆ์หรือตัวแทนสงฆ์
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
พฤษภาคม 01, 2019, 08:46:21 AM