ประกาศวัด และเรื่องที่ควรทราบ
  ประกาศเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 4 กันยายน 2562
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ตุลาคม 22, 2021, 05:45:28 PM
 
  เรื่อง เสนอชื่อผู้ประสานงานร่วม
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ตุลาคม 19, 2021, 06:49:31 PM
 
  ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ตุลาคม 04, 2021, 07:54:13 PM
 
  รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
พฤษภาคม 05, 2021, 09:57:00 PM
 
  ผู้ที่ส่งของมาทำบุญ ถ้าถวายเป็นของสงฆ์ ทางวัดจัดการได้ยาก ,ถ้าถวายเป็นของวัด ทางวัดจัดการได้ง่าย
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
เมษายน 17, 2021, 04:56:57 PM