ประกาศวัด และเรื่องที่ควรทราบ
  ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
กันยายน 15, 2021, 08:32:05 PM
 
  รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
พฤษภาคม 05, 2021, 09:57:00 PM
 
  ผู้ที่ส่งของมาทำบุญ ถ้าถวายเป็นของสงฆ์ ทางวัดจัดการได้ยาก ,ถ้าถวายเป็นของวัด ทางวัดจัดการได้ง่าย
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
เมษายน 17, 2021, 04:56:57 PM
 
  ห้ามตักอาหารเดนสงฆ์ไปกินนอกวัด ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตโดยมีงานด่วน
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มกราคม 29, 2021, 08:35:21 AM
 
  แจ้งเรื่อง การโอนเงินเพื่อบูชาธรรม
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ธันวาคม 02, 2020, 08:32:00 AM