สำนักสงฆ์ป่าสามแยก วัดสามแยก

คลิปวิดีโอล่าสุด


รายละเอียด...Clip .อ่านพระไตรปิฎกสอนคนแก่ใกล้ตาย (23 เม.ย. 06:56) ใหม่

<a href="http://www.youtube.com/v/3cxYCLsNMPY?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/3cxYCLsNMPY?version=3&amp;hl=th_TH</a>

รายละเอียด...Clip ธรรมแท้ละเอียดเป็นอณูรู้ได้แสนยาก (17 เม.ย. 15:18)

<a href="https://www.youtube.com/v/yVwbRFrCL5s?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">https://www.youtube.com/v/yVwbRFrCL5s?version=3&amp;hl=th_TH</a>

รายละเอียด...Clip อธิบาย อวิชชาต่างระดับ (11 เม.ย. 10:30)

<a href="https://www.youtube.com/v/ROaPsc2jL90?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">https://www.youtube.com/v/ROaPsc2jL90?version=3&amp;hl=th_TH</a>

รายละเอียด...Clip สอนข้อปฏิบัติของสามี-ภริยา ที่ถูกต้อง (3 เม.ย. 08:28)

<a href="https://www.youtube.com/v/fxJnCdo4Das?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">https://www.youtube.com/v/fxJnCdo4Das?version=3&amp;hl=th_TH</a>

รายละเอียด...Clip มนุษย์สมบัติต่างระดับ (22 มี.ค. 18:19)

<a href="https://www.youtube.com/v/bVz8jp3m8e4?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">https://www.youtube.com/v/bVz8jp3m8e4?version=3&amp;hl=th_TH</a>

เอกสารที่น่าสนใจ


คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ (คดีเกี่ยวกับคลิปอยากดังฯ)
คำพิพากษาของศาลชั้นต้น (คดีเกี่ยวกับคลิปอยากดังฯ)
ดาวน์โหลด ไฟล์รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก
คณะวัดสามแยก เห็นค้านคำพิพากษาที่ให้ "พระพุทธรูป" เป็นวัตถุในพระพุทธศาสนา
คำตัดสินของศาลชั้นต้น (คดีความผิดเกี่ยวกับศาสนา)
คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ (คดีความผิดเกี่ยวกับศาสนา)
คำแถลงการณ์เปิดคดี โดย
พระเกษม อาจิณฺณสีโล
คำแถลงการณ์ปิดคดี โดย
พระเกษม อาจิณฺณสีโล
คำให้การของพระเกษม อาจิณฺณสีโล
รู้เรื่องพระพุทธรูปตามความเป็นจริง
แก้ข้อกล่าวหาสังคม ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธรูปไม่ใช่วัตถุในศาสนา
บางส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บางส่วนของพ.ร.บ. คณะสงฆ์ - ประกาศคณะสงฆ์ บางส่วนของประมวลกฎหมายอาญา
การเกิดขึ้นของพระพุทธรูปครั้งแรกในโลก
สด

เฉพาะถ่ายทอดสดจากสำนักสงฆ์ป่าสามแยกเท่านั้น

ทุกวัน เวลา 8:00 น.
พิเศษวันเสาร์ เวลา 20:00 น.

พระไตรปิฎก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นหูที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นกายที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นใจที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง

จากวัดสามแยก

ดูก่อนอานนท์
บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า
ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว
พระศาสดาของพวกเราไม่มี
ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น
ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว
ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ
ธรรมและวินัยอันนั้น
จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา


เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

พระวัดสามแยก ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้กับทุกคนได้ ผู้ใดสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่พวกเราอธิบาย ก็ไปด้วยกันกับพวกเราได้ ก็จงอยู่ศึกษาเล่าเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันกับพวกเรา

ส่วนผู้ใดเมื่อฟังพวกเราอธิบายธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ ก็ควรไปหาผู้อื่นที่สามารถจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ และควรปล่อยให้พวกเราได้ดำเนินไปตามเรื่องของพวกเราซะ

พระเกษม อาจิณฺณสีโล และพระวัดสามแยก

ผู้ใดที่มาศึกษาใหม่หรือเคยศึกษาแล้ว

จาก หมวดเครื่องรางของขลัง กระดานวัดสามแยก ในส่วนที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้นั้นยังพึ่งเวทมนต์ - เครื่องรางของขลัง - หรือพึ่งหรือสรรเสริญรูปเคารพใดๆ อยู่แม้แต่พระพุทธรูปก็ตาม ต้องนำใจของตนออกไปให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้น

ผู้ ที่จะถามปัญหาต้องเป็นผู้ที่พึ่งพระพุทธ - พระธรรม - พระสงฆ์ อย่างแท้จริงโดยไม่เกี่ยวกับวัตถุใดๆทั้งหมดก่อน จึงมาตั้งคำถามถามปัญหากับพระวัดสามแยก ใครยังทำไม่ได้ อย่ามาตั้งคำถามให้เสียเวลา เพราะเหนื่อยเปล่าๆ ทั้งคนถามและคนตอบ ทำได้เมื่อไหร่ จึงค่อยมาถามกัน

เพราะผู้ที่ยังพึ่งและมีของเหล่านั้นเป็นการส่วนตัว ฟังการอธิบายของพวกเราไม่เข้าใจหรอก

คำถามที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชีวิต จากเว็บบอร์ดวัดสามแยก

หัวเรื่องเนื้อหา

About Monk

Story from a judge in London

ความรัก

ให้คนรักเก่ากลับมารักกันเหมือนเดิม

ความรัก

ทำไมถึงเลิกรักไม่ได้..ซักที

อกหัก

กลับมาอีกครั้ง ไม่ได้กลับมากับความผิดหวังแล้ว

อกหัก

ชอกช้ำระกำทรวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่ เช่น อกหัก ถูกแฟนทิ้ง เป็นหม้าย ผิดหวังในความรัก

ฆ่าตัวตาย

คนที่ฆ่าตัวตายเป็นบาปมาก หากเราโอนบุญให้ เขาจะสามารถรับบุญจากเราได้เลยหรือไม่

ฆ่าตัวตาย

ชาติที่แล้วผมคงจะเป็นคนที่เลวมากๆ แล้วก็กามมากๆด้วย ถึงได้เกิดเป็นกะเทยดำ

หนี้

ขอถามเรื่องเงินชดเชยการเลิกจ้าง

หนี้

คนจำพวกนี้บวชก็ไม่ใช้พระใช่ไหมครับ

เบิกบุญ โอนบุญ

ข่าวจากโพสต์ทูเดย์ เบิกบุญ -โอนบุญ ใครสอน ?

เบิกบุญ โอนบุญ

อุทิศบุญคืนให้พวกเขาแล้วขอโ่ทษขออภัียต่อพวกเขาด้วย ชาวทิพย์ก็มีหัวใจเหมือนกันนะ

ปิดบาป

พ่อของดิฉันเสียชีวิตแล้ว ดิฉันจะอธิษฐานเอาบุญปิดบาปให้พ่อได้ไหมคะ

ปิดบาป

ขั้นตอนในการอธิษฐานเพื่อปิดบาป ปิดบาปไว้ด้วยบุญ

การบ้าน

ตรวจการบ้านแล้วเปิดซีดีของหลวงปู่ไปด้วย พระท่านเดินมาได้ยินคงรับไม่ได้

การบ้าน

จำป็นต้องโกนหัว ห่มเหลืองหน้าไฟ พรุ่งนี้ครับทำอย่างไรดี

ทำแท้ง

ทำแท้งเพราะรู้ผลว่าเด็กในครรภ์เป็นดาวน์ซินโดรม

ทำแท้ง

ธุรกิจที่ทำอยู่ก็จะไปไม่รอด ก็เลยนึกย้อนไปว่าตัวเองเคยทำแท้งลูกของตัวเองไว้

หางาน

ทีนี้ข้าพเจ้าจะออกไปหางานใหม่ก็อายุเยอะ หางานลำบาก

หางาน

บุญนี้เห็นผลทันตา ปัจจุบันทันด่วนเลยค่ะ

หาแฟน

ต้องการให้คนรักเก่ากลับมากรักกันเหมือนเดิมนั้นต้องอุทิศบุญให้ใครบ้างคะหลวงพ่อ

หาแฟน

แฟนหนุ่มบอกว่าไม่ต้องกลัวติดเอดส์

โดนของ

คุณไสย อวิชชา ไสยมนต์ดำ ทำเสน่ห์ มีจริงหรือไม่อย่างไรคะ

โดนของ

เขาก็คุยว่าอาจารย์เขาเก่งมากเรื่องพวกผีฟ้า เรื่องคุณไสยทั้งหลาย ท่านแก้มาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่

คลิปวิดีโอแนะนำ


พระเสนอทางออกให้ประเทศไทย

<a href="http://www.youtube.com/v/tMyUD4tfPoI?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/tMyUD4tfPoI?version=3&amp;hl=th_TH</a>

การศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนา

<a href="http://www.youtube.com/v/Mjh52mRUBS4?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/Mjh52mRUBS4?version=3&amp;hl=th_TH</a>

สอนกรรมฐานสำหรับครอบครัว

<a href="http://www.youtube.com/v/fYwSplvDSMI?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/fYwSplvDSMI?version=3&amp;hl=th_TH</a>

เทศน์สอนคนแก่ใกล้ตาย (พูดลาว)

<a href="http://www.youtube.com/v/x1J23hm6jnE?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/x1J23hm6jnE?version=3&amp;hl=th_TH</a>

มาวัดห้ามสูบบุหรี่และเปิดโทรศัพท์

<a href="http://www.youtube.com/v/33EnGY36W8U?version=3&amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/33EnGY36W8U?version=3&amp;hl=th_TH</a>

หนังสือใหม่ (2 ส.ค. 2555)


คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล โดยพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล และคณะวัดสามแยก ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2555