สำหรับลูกศิษย์ที่จะนำของมาถวายอาจารย์เกษม - กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


สำหรับลูกศิษย์ที่จะนำของมาถวายอาจารย์เกษมสำหรับลูกศิษย์ท่านใดที่ต้องการจะนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ยา และอื่นๆมาทำบุญถวายให้อาจารย์เกษม ขอให้ผมได้เป็นผู้พิจารณาก่อนว่าอาจารย์สามารถรับสิ่งนั้นได้หรือไม่ ถูกกับสุขภาพหรือข้อวัตรของอาจารย์หรือไม่ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8