กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

สำหรับประกาศกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนของอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

new online casinos usa real money โดย Valeron83Erurl (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
วันนี้ เวลา 11:15:00 AM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 13,14 กรกฎาคม 2567 โดย Worradorn (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
กรกฎาคม 16, 2024, 10:05:08 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 7,9,10,11,12 กรกฎาคม 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
กรกฎาคม 15, 2024, 04:52:41 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 1,3,4,5 กรกฎาคม 2567 โดย ชนะวัจน์ ห้าวหาญ (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
กรกฎาคม 07, 2024, 09:26:29 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 21,22,27 มิถุนายน 2567 โดย Worradorn (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
กรกฎาคม 02, 2024, 10:19:20 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 28,29 มิถุนายน 2567 โดย Tawatchai.T (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
กรกฎาคม 02, 2024, 06:07:07 PM
งานซ่อมแซมปรับปรุงหน่วยบริการประชาชนห้วยแปก-วังกวาง โดย Worradorn (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 25, 2024, 07:58:36 AM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 17 มิถุนายน 2567 โดย ชนะวัจน์ ห้าวหาญ (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 23, 2024, 12:09:59 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 18,20 มิถุนายน 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 23, 2024, 12:03:15 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 15,16 มิถุนายน 2567 โดย Tawatchai.T (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 23, 2024, 11:45:15 AM
วงศ์ พระโสภิตพุทธเจ้าที่ ๖ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 19, 2024, 08:45:37 PM
วงศ์ พระเรวตพุทธเจ้าที่ ๕ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 19, 2024, 08:25:21 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 17, 2024, 07:35:27 PM
แจ้งเรื่อง เปลี่ยนบัญชีธนาคารกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 15 มิ.ย. 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มิถุนายน 15, 2024, 11:01:06 AM
บัญชีธนาคารกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 15 มิ.ย. 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
มิถุนายน 15, 2024, 10:55:46 AM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 โดย Worradorn (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 15, 2024, 10:02:44 AM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดย Tawatchai.T (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 15, 2024, 06:05:10 AM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 2,3,6 มิถุนายน 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 14, 2024, 08:58:41 PM
วงศ์ พระสุมนพุทธเจ้าที่ ๔ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 11, 2024, 12:34:51 PM
วงศ์ พระมงคลพุทธเจ้าที่ ๓ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 11, 2024, 01:56:31 AM
๒. วงศ์ พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ ๒ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 10, 2024, 08:59:07 PM
วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้า ที่ ๑ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 10, 2024, 05:35:26 PM
พระนาม พระพุทธเจ้าที่ 26 พระองค์ที่ผ่านมาแล้ว โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มิถุนายน 09, 2024, 11:35:41 PM
ตารางพบหมอของท่านอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2567 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เดินทางไปเจาะเลือดและพบหมอที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดในวันเดียวกัน โดย ชนะวัจน์ ห้าวหาญ (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 04, 2024, 05:26:46 AM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 โดย Worradorn (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 02, 2024, 06:35:43 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดย ชนะวัจน์ ห้าวหาญ (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 01, 2024, 07:47:45 PM
#แจ้งคณะลูกศิษย์ทุกท่านได้ทราบ# สารวัตร เอกลักษณ์ เคยทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว และเคยทำงานกับ อ.เกษม ตอนนี้ย้ายไปอยู่นครสวรรค์และได้รับคำสั่งให้ไปประจำที่สถานีตำรวจย่อยบ้านไร่ มีแต่อาคาร แต่เครื่องใช้ในการทำงานไม่มี ได้ขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์แ โดย Tawatchai.T (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 01, 2024, 07:01:15 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
มิถุนายน 01, 2024, 06:50:52 AM
งานก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ สภ.น้ำหนาว 8 พ.ย. 2565–2 พ.ย. 2566 โดย อัมรินทร์ คารศรี (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
พฤษภาคม 23, 2024, 09:44:53 PM
ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว 18,20,21 พฤษภาคม 2567 โดย ชนะวัจน์ ห้าวหาญ (กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต)
พฤษภาคม 23, 2024, 06:51:24 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

615 กระทู้ ใน 377 หัวข้อ โดย 1278 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Valeron83Erurl
กระทู้ล่าสุด: "new online casinos usa r..." ( วันนี้ เวลา 11:15:00 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 71. ออนไลน์มากที่สุด: 832 (เมษายน 30, 2024, 12:36:19 AM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9