ประกาศจากวัดป่าสามแยก [Archive] 2 กระดานสนทนาธรรม
View full version: ประกาศจากวัดป่าสามแยก
« 1 2
 1. ประกาศ เรื่อง สำนักสงฆ์ป่าสามแยกไม่รับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกชนิด
 2. ประกาศ เรื่อง ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกไม่รับอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารพิษ สารเคมี และสารเร่งโต
 3. ประกาศ เรื่อง ไม่รับเมล็ดธัญพืช ที่มีส่วนผสมของเกลือเกิน 1%
 4. ประกาศที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง แก้ไขการนำของสงฆ์มาให้บุคคลแทนค่าเป็นของตน เพื่อทำบุญให้ผู้ตาย
 5. ครอบครัวคุณเทพ บัวบุญ ขอเป็นเจ้าภาพปรับปรุงสภาพถนน
 6. ชี้แจงรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพของคุณเทพ และคุณสีไว
 7. คุณสีไว พรหมไกรสร ขอเป็นเจ้าภาพไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างต้นโพธิ์
 8. ครอบครัวคุณเทพ บัวบุญ ขอเป็นเจ้าภาพจัดตั้งเสาไฟส่องสว่างต้นโพธิ์
 9. อาจารย์เกษมจะเดินทางไปสำนักงานอัยการหล่มสัก วันที่ 15 ก.ย. 59
 10. คณะกรรมการขออภัยต่อลูกศิษย์ทุกท่านที่ประกาศกติกาการจัดสำรับผิด
 11. ขอมติจากคณะลูกศิษย์เรื่องการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
 12. เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะทำบุญค่าเช่าเฮลิคอปเตอร์ วันที่ 12 ก.ค. 59
 13. คำสั่งฟ้องคดีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
 14. ค่าเช่าเฮลิคอปเตอร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
 15. คำอธิษฐาน พลังจักรวาล
 16. ประกาศรายชื่อลำดับคิวแทรก 20 มิถุนายน 2559
 17. เปิดรับสมัครคิวแทรก ถวายอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
 18. คณะกรรมการโรงทาน ขออภัยต่อคณะลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 30 พ.ค. 2559 (เพิ่มเติม)
 19. คณะกรรมการโรงทาน ขออภัยต่อคณะลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 30 เมษายน 2559
 20. ประกาศ ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 2บัญชี (ฉบับปรับปรุง)
 21. สภ. อ.น้ำหนาวขอความอนุเคราะห์จากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 22. ทางวัดต้องการขายรถตู้วัด [ขายแล้ว]
 23. "อาจารย์เกษมเปิดรับข่าวจากลูกศิษย์ เรื่องสงฆ ์ที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้"
 24. เปลี่ยนแปลงการใช้เงินจาก "เงินกองทุนบำรุงวัด" เป็น "กองกลางฉุกเฉินโรงทาน"
 25. ประกาศเรื่อง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อนำมาใช้ในวัด
 26. ขอขมาเรื่อง เอาข้าวโรงครัววัดไปให้โรงทาน
 27. แก้ไขชื่อคลิป วันที่3 มกราคม 2559
 28. เรื่องการเพิ่มเงินเดือนและจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 29. ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกไม่รับอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารพิษ สารเคมี และสารเร่งโต
 30. ใบรับรองหนังสือคู่มือการอุทิศบุญที่ได้ผล
 31. ทำเพื่อเอาบุญมาใช้ในปัจจุบัน
 32. เรื่อง รับจ้างจัดอาหารแทน
 33. แจ้งราคาชุดสำรับอาหาร ปรับปรุงราคาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
 34. ชี้แจงกรณีคุณ Noonie คัดค้านเรื่องการแทรกคิวสละ
 35. เรื่อง "ผู้ที่สละคิวจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต"
 36. "ตั้งความปรารถนาให้สมกับฐานะของตน" โรงจังหัน เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
 37. เรื่อง นายธนสิน ตั้งปณิธานนท์ (เต้) ขอเข้าจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ใหม่อีกครั้ง
 38. เรื่อง คนวัดขับรถไปชนนางสมร พรมโสดา
 39. วิธีตั้งและกล่าว คำอธิษฐาน
 40. สรุปยอดบัญชีบริจาคทำมุ้งลวด และ การติดตั้งมุ้งลวดห้องอนุบาล 2
 41. ติดตั้งมุ้งลวดให้ห้องอนุบาล1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 42. ภาพห้องเรียนที่จะติดตั้งมุ้งลวด โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ (แก้ไขปัญหารูปไม่แสดงแล้ว)
 43. อาจารย์เกษม ขอความเห็นจากลูกศิษย์
 44. ประกาศเรื่อง การนำอาหารและเครื่องดื่มมาทำบุญที่ ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 45. ระเบียบของโรงครัววัดสามแยก สำหรับผู้จะประกอบอาหารที่โรงครัววัดสามแยก