เปิดรับสมัครคิวแทรก ถวายอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เปิดรับสมัครคิวแทรก ถวายอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

เนื่องจากตอนนี้มีผู้สละสิทธิ์ในการจัดอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาตในวันที่19 มิถุนายน 2559 ทางคณะกรรมการจึงเปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ได้สมัครเพื่อจัดอาหารให้อาจารย์ในวันดังกล่าวโดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
2.ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในคิวปกติของการจัดสำรับให้อาจารย์  (จะเคยได้จัดสำรับแล้วหรือกำลังรอคิวอยู่ก็สามารถสมัครคิวแทรกได้)

คณะกรรมการจะนำรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดมาทำการจับฉลากโดยคณะกรรมการจะเป็นผู้จับฉลากแทนสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาจับฉลากด้วยตนเอง

ในการจับฉลากครั้งนี้จะใช้แนวทางเหมือนกับการจับฉลากคิวแทรกในครั้งก่อนคือ จะเป็นการจับฉลากเพื่อกำหนดลำดับว่าใครจะได้ลำดับที่เท่าไรโดยผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 ก็จะได้เข้าแทรกในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ส่วนผู้ที่ได้ลำดับที่ 2 ไปจนถึงลำดับสุดท้ายก็จะรอแทรกเมื่อมีผู้สละสิทธิ์ในอนาคตแต่ถ้าหลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ไม่มีผู้สละคิวเพิ่มผู้ที่ได้ลำดับ2 ไปจนถึงลำดับสุดท้ายก็จะถูกยกเลิกสิทธิ์คิวแทรกโดยอัตโนมัติ

เปิดให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00น. คณะกรรมการจะทำการจับฉลากเวลา 14.15น. โดยประมาณและจะทำการประกาศลำดับรายชื่อเวลา 15.15น. โดยประมาณ

ท่านสามารถโทรมาสมัครได้ที่เบอร์ 086-4564570

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8