เรื่อง "ผู้ที่สละคิวจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต" - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เรื่อง "ผู้ที่สละคิวจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต"
จากข้อเสนอของอาจารย์เกษม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะกรรมการวัดจะมีการประชุมเพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เกษมเสนอมาในหนังสือฉบับนี้ แล้วทางคณะกรรมการจะแจ้งประกาศข้อสรุปให้ลูกศิษย์ทราบทางเว็บวัดสามแยก ทางLine และทางFacebook 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8