โอนเงินเ้ากองทุนเพื่อการกุศล - กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


โอนเงินเ้ากองทุนเพื่อการกุศล

โอนเงินเ้ากองทุนเพื่อการกุศล
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2019, 02:12:59 PM »
ข้าพเจ้า นางสุภัค ทริคเก็ทท์ ได้โอนเงินทำบุญเข้ากองทุนเพื่อการกุศล 2,000บาท บุญที่ทำวันนี้ จงถึงแก่ ญาติ เทพรักษา นายเวร เชื้อโรคของข้า ของสามีข้า ของลูกข้า และของลูกค้า
ที่มาอุดหนุนกิจการของข้า  ผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้องในทุกชาติทุกภพในกาลข้างหน้าจนกว่าจะถึงวันดับด้วยเถิด.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9