กฏระเบียบและขั้นตอนการจัดอาหารและสิ่งของให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต - กฎระเบียบ - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กฏระเบียบและขั้นตอนการจัดอาหารและสิ่งของให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

กฏระเบียบ

ระเบียบการจัดสำรับอาหารและสิ่งของให้ อาจารย์เกษม  ดวงแพงมาต
-------------------------------
1.   ครอบครัว 1 ครอบครัว = 1 ฉลาก แต่ถ้ามี 2 ครอบครัว ภายในบ้าน ให้ถือว่าเป็น 2 ครอบครัว = 2 ฉลาก และในกรณีที่หลายครอบครัวทำงานร่วมกันในรูปของ “กงสี” ให้ถือว่าเป็น 1 ครอบครัว
2.   ถ้าคนไม่มีกลุ่มหรือเข้ามาเป็นลูกศิษย์ทีหลัง ให้เข้าคิวต่อจากฉลากใบสุดท้ายของทุกกลุ่มหรือถ้ามาเพิ่มเป็นกลุ่มให้จับฉลากกันภายในกลุ่มแล้วต่อคิวจากฉลากใบสุดท้ายตามลำดับฉลากที่จับได้ภายในกลุ่มของตนเอง
3.   กรณีจับฉลากได้หมายเลข (ลำดับ) แล้ว แต่ลูกศิษย์คนนั้นถอยออกหรือรู้ภายหลังว่า “ถือมั่ว” ให้ตัดออกทันที
4.   ให้คนภายในกลุ่มตรวจเช็คสมาชิกภายในกลุ่มกันเอง ถ้ามีคนถือมั่วภายในกลุ่ม กลุ่มต้องตัดออกทันที ถ้ากลุ่มไม่ตัดออก ให้เลื่อนลำดับของกลุ่ม ไปอยู่ลำดับสุดท้าย
5.   ห้ามขาย “ลำดับที่ของการจับฉลาก” ใครขายให้ตัดออกทันที
6.   กรณีคนจับฉลากตาย “ลำดับที่ของการจับฉลาก” ในวันนั้น ๆ ให้ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการแทน
7.   ให้ยึด “ฉลาก” เป็นใหญ่ ห้ามให้เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออะไรเป็นใหญ่กว่า “ฉลาก” และห้ามแลกฉลากกันไม่ว่าในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม
8.   หัวหน้ากลุ่มที่เป็นตัวแทนมาจับฉลากให้กลุ่ม ต้องไปจับฉลาก “เรียงลำดับ” ภายในกลุ่มอีกครั้ง ห้ามให้หัวหน้ากลุ่มมีอภิสิทธิ์เหนือสมาชิกในกลุ่ม
9.   การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม หรือ ตัวแทนกลุ่มมาจับฉลากภายในกลุ่มอาจจับฉลากหาตัวแทนกลุ่มมาจับฉลากก็ได้ เพื่อป้องกันคำครหาของสมาชิกภายในกลุ่มเรื่องส่งตัวแทนกลุ่มมาไม่ดี จึงทำให้กลุ่มได้ลำดับท้าย ๆ หรือ สุดท้าย
10.   ผู้ที่ส่งรายชื่อ 2 กลุ่ม จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อตรวจพบ
11.   ไม่ว่าอาจารย์ทำฌานได้หรือไม่ได้ ถ้าถึงลำดับการจัดอาหารของตน ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ขอเลื่อน
12.   การจัดอาหารแก่อาจารย์ “ถ้าทำแล้ว ลูกศิษย์ไม่ดีขึ้น”  ก็จะหยุดทำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
13.   กรณีที่ไม่สามารถมาจัดอาหารในวันของตนได้โปรดแจ้งให้ทางวัดทราบล่วงหน้าและผู้นั้น “ต้องสละสิทธิ์ในวันนั้น” โดย“ส่วนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการแทน” หากผู้นั้นยังต้องการจัดอาหารให้อาจารย์ จะต้องไปต่อลำดับสุดท้ายของลูกศิษย์ทั้งหมดถ้าเปิดบุญของตนมาได้ ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (คลิป Youtube) : https://youtu.be/JjNiCC7aRrc


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการและรายละเอียดการจัดสิ่งของและสำรับอาหาร

ข้อแนะนำวิธีส่งขอให้อาจารย์เกษม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

กำหนดเวลาและรายละเอียดสิ่งของ
ที่จะนำไปให้แก่ อาจารย์เกษม  ดวงแพงมาต

เวลา 07.15 น.  (นำเข้าไปให้)
-   น้ำข้าวยาคู  1 กระติก
-   น้ำต้มร้อน 1 กระติก
-   น้ำคริสตัล   (1.5 ลิตร)  1 ขวด
-   ยาสีฟัน ยี่ห้อทิพย์สยาม (กรณีหาซื้อไม่ได้ ให้มาแจ้งขอที่วัด โดยการแทนค่า)
                   
เวลา 08.00 น. (นำเข้าไปให้)
-    ถาดสำรับอาหาร-ผักนึ่ง-ผลไม้
-    ถาดผักสด  1  ถาด
-    น้ำคริสตัล  (1.5 ลิตร) 1 ขวด

เวลา 10.30 น. (เข้าไปเก็บ)
-   เก็บถาดและอุปกรณ์

•   การจัดสิ่งของในครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องจัดให้ครบ
แต่ให้จัดตามกำลังและความสามารถของตนเอง
•   รายการอาหาร, ผัก และผลไม้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามคำสั่งของอาจารย์ หรือตามความเหมาะสม
•   ควรมาวัดเพื่อเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันรายการอาหาร, ผัก, ผลไม้ และสิ่งของ
ที่จะนำมาทำอาหาร ให้อาจารย์เกษม  ดวงแพงมาต
---------------------------------
อาหารคาว
1. ปลาหิมะทอดไร้น้ำมัน (ปลาหิมะ 1ส่วน4ชิ้น หรือเท่ากับไข่ต้มผ่าครึ่ง) 
2. ต้มจืดผัก ใส่เต้าหู้ปลา

ผักสด จำนวน 2 ก.ก.  (ให้มาติดต่อเอาที่วัดสามแยก โดยการแทนค่าเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์)

อื่น ๆ
1.   มะเขือพวง ประมาณ 1 ถ้วย   (นึ่งสุก)
2.   มันดำหรือมันม่วง ประมาณ 1 ถ้วย   (นึ่งสุก)
3.   มะนาว  จำนวน  2   ลูก (ถ้าลูกใหญ่ใช้ลูกเดียว)

ผลไม้ (ถ้าสามารถหาผลไม้ที่ปลอดปุ๋ยเคมีและปลอดสารเคมีได้ แต่ถ้าหาไม่ได้ หรือไม่มั่นใจ ให้มาเอาที่วัด โดยการแทนค่า เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์)
1.   สับปะรด        จำนวน 1 หัว
2.   มะละกอ        จำนวน 1 ลูก
3.   แก้วมังกร        จำนวน 1 ลูก
4.   ทับทิม        จำนวน 1 ลูก
5.   กล้วยน้ำว้า (ห่าม)  จำนวน 2 ลูก 
6.   กล้วยหอม      จำนวน 1 ลูก
7.   ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน, อินทผลัม (สด),อะโวคาโด้, กีวี,
ทุเรียนน้ำ, ส้มโอ   เป็นต้น

5.  นมถั่วเหลือง ยี่ห้อ V-SOYS ขนาด 230 ม.ล.( สูตรไม่เติมน้ำตาล )  จำนวน 2 กล่อง

6.  น้ำคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 5 ขวด

7.  ยาสีฟัน  ยี่ห้อทิพย์สยาม จำนวน 1 หลอด (ถ้าหาไม่ได้ ให้มาติดต่อเอาที่วัดสามแยก โดยการแทนค่า)

วิธีการทำอาหาร และล้างผัก-ผลไม้
---------------------------------
วิธีทำน้ำข้าวยาคู
1.   นำข้าวกล้องมาปั่นให้ละเอียด
2.   นำข้าวกล้องที่ปั่นละเอียดแล้ว  3 ช้อนแกง (พูนช้อน)  มาใส่หม้อ เทน้ำคริสตัล จำนวน  2  ลิตร คนให้ละลายเข้ากันดีแล้ว จึงยกไปตั้งบนเตา โดยใช้ไฟอ่อนๆ
3.   ในขณะหม้อน้ำข้าวยาคูอยู่บนเตา  ควรจะคนอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้น้ำข้าวยาคูติดก้นหม้อ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าจะสุก           
  วิธีสังเกตน้ำข้าวยาคูว่า “สุก ไม่ข้นหรือเหลวเกินไป” คือ ใช้ช้อนขีดผิวหน้าข้าวยาคู รอยก็ปิดโดยไม่เห็นรอย
4.   เทน้ำข้าวยาคู ใส่กระติกน้ำร้อน

วิธีทำปลาหิมะทอดไร้น้ำมัน                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.   นำปลาหิมะออกจากช่องแช่แข็ง มาวางไว้สักพัก
2.   นำกระทะเทปล่อน  (แบน)  ใส่น้ำ  ต้มให้เดือด
3.   ใส่ปลาหิมะลงในน้ำเดือด ต้มปลาให้พอที่จะลอกหนังปลาออกได้
4.   เมื่อลอกหนังปลาเรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดกระทะด้วยน้ำเปล่า และเช็ดให้แห้ง นำปลาที่ลอกหนังออกแล้ว วางเรียงในกระทะ ตั้งไฟอ่อน ๆ โดยไม่ต้องใส่น้ำมัน (ไม่ควรพลิกกลับปลาบ่อย ๆ เพราะจะทำให้เนื้อปลาแตก)
5.   สังเกตดูว่า “ปลาหิมะสุก” จากผิวปลาที่เหลือง จึงพลิกกลับอีกด้าน และทอดต่อจนเหลืองสุก
6.   ใส่ปลาทอดลงในถ้วย พอให้คลายร้อน จึงหุ้มด้วยพลาสติกถนอมอาหาร

วิธีล้างผักและผลไม้ และการจัดเตรียม
1.   แช่ผักและผลไม้ในน้ำที่ผสมน้ำหมัก หรือ น้ำแช่ถ่านหุงต้มธรรมดา โดยไม่ต้องนำถ่านออก (เพื่อดูดสารพิษ)  ประมาณ 15 - 20 นาที
หรือแช่ในน้ำซาวข้าว ประมาณ 30 นาที
2.   นำผักและผลไม้ ไปล้างเบา ๆ  ด้วยน้ำสะอาดอีก  2  ครั้ง
3.   ใส่ผักและผลไม้ในตะกร้า ผึ่งไว้เพื่อให้สะเด็ดน้ำ
4.   มันดำ (มันม่วง), มะเขือพวง หรือผักต่าง ๆ เมื่อนึ่งแล้วควรแยกใส่ชาม รอให้เย็น จึงหุ้มด้วยพลาสติกถนอมอาหาร
5.   ผลไม้ที่ปอกเปลือก หรือผลไม้ที่ลูกเล็ก ควรแยกบรรจุใส่ถุงหรือภาชนะ เช่น สับปะรด, มะละกอ, ทุเรียน, ทุเรียนน้ำ, อินทผลัม (สด) เป็นต้น

หมายเหตุ
1.   ต้องศึกษา “ระเบียบของโรงครัววัดสามแยก” ประกอบการจัดทำอาหาร,    ล้างผัก และผลไม้
2.   ผัก, ผลไม้ ควรปลูกเอง หรือถ้าต้องซื้อ ก็ให้สอบถามให้แน่ใจว่า ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี, ไม่ใส่ฮอร์โมน, ไม่ใส่สารเร่งการเจริญเติบโต, ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.   อุปกรณ์ทำครัว, ภาชนะใส่อาหาร และกระติกน้ำร้อน ติดต่อยืมได้ที่วัดสามแยก
4.   การจัดสิ่งของในครั้งนี้ ไม่จำเป็นจะต้องจัดให้ครบ แต่ให้จัดตามกำลังและความสามารถ
5.   ผู้จัดสิ่งของต้องจัดถวายสงฆ์ด้วย จะเป็นการแบ่งส่วนจากของอาจารย์หรือจัดทำใหม่ก็ได้ระเบียบของโรงครัววัดสามแยก : http://www.samyaek.com/board/index.php?topic=109.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2015, 09:45:36 PM โดย ทีมงานวัดสามแยก »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9