กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ [Archive] 2 กระดานสนทนาธรรม
View full version: กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์
« 1 2
 1. คณะกรรมการวัดขอความเห็น เรื่องการติดตั้งมุ้งลวดเพิ่ม
 2. แจ้งเรื่อง ทางวัดต้องการ
 3. จัดเดินทางไป " สำนักสงฆ์ป่าสามแยก " วันทั้ 26-27 กันยายน 2558
 4. แจ้งจากห้องผลไม้ทางวัด (27 ส.ค. 2558)
 5. แจ้งเรื่องนมถั่วเหลือง V-SOY ทางวัดรับแต่สูตรไม่มีน้ำตาลเท่านั้น (22 ส.ค. 2558)
 6. แจ้งข่าว งด รายการต่อไปนี้ชั่วคราว เนื่องจากมีเยอะแล้ว (16 สิงหาคม 2558)
 7. แจ้งทางวัดอยากได้สิ่งของดังรายการต่อไปนี้ 8 ส.ค. 2558
 8. ทางวัดอยากได้ อินทผลัม ประกาศวันที่ 18 ก.ค. 2558
 9. แจ้งเรื่อง ทางวัดอยากได้สิ่งของตามรายการต่อไปนี้ วันที่ 27 พ.ค. 58
 10. จัดเดินทางไป " สำนักสงฆ์ป่าสามแยก " วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558
 11. แจ้งเรื่อง การนำน้ำดื่มและนมโค UHT มาทำบุญที่วัดสามแยก
 12. แจ้งเรื่อง ทางวัดต้องการสิ่งของตามรายการดังต่อไปนี้
 13. แจ้ง กระดานใหม่