"ตั้งความปรารถนาให้สมกับฐานะของตน" โรงจังหัน เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


"ตั้งความปรารถนาให้สมกับฐานะของตน" โรงจังหัน เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8