เรื่อง การส่งสิ่งของผ่านบริษัทขนส่งมาทำบุญกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เรื่อง การส่งสิ่งของผ่านบริษัทขนส่งมาทำบุญกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ
เรื่อง การส่งสิ่งของผ่านบริษัทขนส่งมาทำบุญกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
ผู้ส่งของมาทำบุญที่วัดจะต้องแจ้งผู้ประสานงานของวัดให้ทราบ เมื่อมีการส่งสิ่งของผ่านบริษัทขนส่ง แต่มีลูกศิษย์บางส่วนที่ยังไม่ทราบข้อปฏิบัตินี้
ดังกรณีที่มีพัสดุถูกส่งมาที่วัดเมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ทางวัดไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่ซื้อของแล้วให้ร้านค้าส่งมาที่วัด ที่กล่องพัสดุจ่าหน้าชื่อผู้ส่งเป็นร้านค้าในแอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์ ส่วนชื่อผู้รับเป็นอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต และหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านอาจารย์ใช้ ทำให้พนักงานบริษัทขนส่ง โทรศัพท์แจ้งท่านอาจารย์โดยตรง ก่อนมาส่งพัสดุ
จึงขอย้ำให้ แจ้งผู้ประสานงานของวัด “ ทุกครั้ง ” ก่อนส่งสิ่งของมาทำบุญ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
นายศรเทพ สุวรรณ (ปรก) หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 9650657
นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณ (ตอง) หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 7796174
และขอให้งดการใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านอาจารย์ในการส่งของ เพราะ ไม่ใช่งานที่ท่านอาจารย์ต้องมารับภาระในการรับสายโทรศัพท์เหล่านี้
หากต้องการส่งสิ่งของมาทำบุญ สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้
ชื่อผู้รับ นายศรเทพ สุวรรณ
ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 73 ม.9 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 087-9650657
หากไม่มีการแจ้งการส่งพัสดุให้ผู้ประสานงานของวัดทราบ ทางวัดจะปฏิเสธการรับพัสดุหรือส่งพัสดุคืน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9