แสดงกระทู้ - ธัญญ์ทิตยา
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ธัญญ์ทิตยา

หน้า: [1] 2
1
วันที่ 3/3/19  เวลา ข้าพเจ้า 1900น  ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก เลขที่ 046-1277-89-6  และ โอน 500 เข้าบัญชีเลขที่  1242830241 
บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ผ่านความยุ่งยากไปได้ด้วยดี ชีวิตเจริญๆยิ่งๆขึ้นไป  ให้ชีวิตข้าพเจ้า และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค เชื่อแบคทีเรีย ไวรัส ที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้า
 ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง คู่อุปถัมภ์ ในอดีตชาติ และ ทุกภพชาติ ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งอุทิศให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม นาค รากสด  ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ทีทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ทั้งหลาย  สาธุ   

2
วันที่ 5/1/19 เวลา 1324น     
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 1500  ถวายสงฆ์ สองวัน วันละ 500  เข้ากองทุน 500  เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ให้แก่เทวดาที่ช่วยหาคนมาเซ้งกิจการ  และบุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป ไม่ว่าจะทำกิจการ และการงานตามใดๆ และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค เชื่อแบคทีเรีย ไวรัส ที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้าลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง คู่อุปถัมภ์ ในอดีตชาติ และ ทุกภพชาติ ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งอุทิศให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม นาค รากสด  ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ทีทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ทั้งหลาย  สาธุ   

3
วันที่ 30/11/18 เวลา 1054
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค เชื่อแบคทีเรีย ไวรัส ที่อยู่ในร่างกายข้าพเจ้า
 ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง คู่อุปถัมภ์ ในอดีตชาติ และ ทุกภพชาติ ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งอุทิศให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม นาค รากสด  ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ทีทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ทั้งหลาย  สาธุ   

4
วันที่ 6/11/18 เวลา 17:43
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ   

5
25/10/2018  10:36
ข้าพเจ้า ชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 1000 เข้ากองทุนวัดสามแยก เลขที่ 046-1277-89-6   
บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป และขอให้สุขภาพร่างกายข้าพเจ้าแข็งแรงไม่เจ็บไข้   และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ   

6
เวลา 12.28น  วันที่ 1/10/2018   ข้าพเจ้าชื่อ ธัญญ์ตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้าบัญชี 046-1-27789-6 กสิกร สาขาชุมแพ 

บุญนี้ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้ชีวิตข้าพเจ้า และธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญๆยิ่งๆขึั้นไป  และขออุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เทวดารักษา ญาติทิพย์ เชื่้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว บริวารทั้งหมด คนรักคุ่ครอง ของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้ เหล่าเปรตผี ปีศาจ มาร พรหม เทพเทวดาที่ช่วยงาน  เทพเทวดารักษา ทั้งที่ห้องที่อยู่อาศัยและรอบบริเวณที่พักอาศัย และที่ดูแลธุรกิจ ดูแลร้าน รอบๆบริเวณทั้งหมดของที่ร้าน  และชาวทิพย์ท้งหมดที่แเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า   สาธุ

7
วันที่ 3/8/18  เวลา 1718 ข้าพเจ้าชื่อ ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์ โอน 500  เข้าบัญชี  กสิกรไทย  035-3663-550 สาขาชุมแพ

บุญนี้ขอให้ธุรกิจที่ข้าพเจ้าทำ ณ ตอนนี้ เจริญรุ่งเรือง มีลูกค้ามากๆ บริวารดีๆ และบุญนี้อุทิศให้ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ข้าทาสบริวาร คนรักคู่ครองในอดีตและปัจจุบัน ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว  เทวดา และชาวทิยพ์ที่่ช่วยงาน  เหล่าเทวดาทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เหล่าเปรต ผี ปีศาจ มาร พรหม ครุฑ ยักษ์ ที่พักอาศัยด้วย ที่ห้อง รอบที่พักอาศัย และที่่ร้าน รอบๆร้าน และดูรักษาร้าน ทุกผู้ทุกนามที่เกี่ยวข้อง พวกท่านที่กล่าวมาทั้งหมด ให้ได้รับบุญกันถ้วนหน้า สาธุ

8
วันที่ 2/5/18 เวลา  1052 น   
ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก  บัญชีเลขที่ 035-3663-55-0 
บุญนี้ ขอให้ธุระกิจการงานของข้าพเจ้าสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในตอนนี้ ชาตินี้ ปัจจุบันนี้  และบุญนี้อุทิศให้ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทวดารักษา ลูกที่ตายไป หมู่ข้าทาสบริวาร ชาวทิพย์  คนรักคู่ครองเก่า ในอดีตและ ในปัจจุบัน  เทวดาที่ช่วยงาน หมอเทวดาที่ดูแลรักษา เทวดารักษาที่ร้าน ที่ทำงาน ที่ห้องพักอาศัย รอบห้องพัก รอบๆที่ทำงาน เทวดาที่ช่วยงาน
เหล่า พวกเปรต ผี ปีศาจ มาร ยักษ์ ครุษ พรหม ชาวทิพย์ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง และที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ทั้งหลาย ของข้าพเจ้า   พวกท่านทั้งหลายรับบุญกันถ้วนๆค่า  สาธุ

9
โอนวันเดียวกันนะคะ ด้านบน   วันที่ 7/6/18  ลืมลงว้นที่ โอนแล้วแจ้งวันเดียวกัน

10
1053น  ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก  บัญชีเลขที่ 035-3663-55-0
บุญนี้ ขอให้การงานธุระกิจการงานของข้าพเจ้าสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในตอนนี้ ชาตินี้  และบุญนี้อุทิศให้ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทวดารักษา ลูกที่ตายไป หมู่ข้าทาสบริวาร ชาวทิพย์ และเทวดาที่ช่วยงาน หมอเทวดาที่ดูแลรักษา เทวดารักษาที่ร้านที่ทำงาน ที่ห้องพักอาศัย รอบห้องพัก รอบที่ทำงาน
เหล่า พวกเปรต ผี ปีศาจ มาร ยักษ์ ครุษ พรหม ชาวทิพย์ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง พวกท่านทั้งหลายรับบุญกันถ้วนๆค่า  สาธุ


11
ญญ์ทิตยา  วิโรจน์ภัสร์  เวลา 1639น  โอน 500   เข้าบัญชี เลขที่  035-3-66355-0 สาขาชุมแพ  คุณธนสิน
บุญนี้ขอให้ธรุกิจข้าพเจ้าสำเร็จในปัจจุบันชาตินี้ พร้อมอุทิศให้นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่่ล่วงลับไปแล้ว บริวาร
คนรัก คู่ครองในอดีตชาติ และอดีตในชาตินี้ เทวดาที่ช่วยจัดการเรื่องงาน เทวดาที่ดูแลห้องที่อยู่อาศัย และร้านค้าที่่ทำอยู่ ทั้งใน และบริเวณรอบๆ  และช่าวทิพย์ทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ คนธรรม์ ทุกท่านท้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามทั้งหลาย ที่มาเกี่ยวข้อง
ขอให้พวกท่าน รับบุญนี้กันทั่วหน้า สาธุ 

แก้ไข จากหรือเป็นและ 

12
ธัญญ์ทิตยา  วิโรจน์ภัสร์  เวลา 1639น  โอน 500   เข้าบัญชี เลขที่  035-3-66355-0 สาขาชุมแพ  คุณธนสิน
บุญนี้ขอให้ธรุกิจข้าพเจ้าสำเร็จในปัจจุบันชาตินี้ พร้อมอุทิศให้นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่่ล่วงลับไปแล้ว บริวาร
คนรัก คู่ครองในอดีตชาติ หรืออดีตในชาตินี้ เทวดาที่ช่วยจัดการเรื่องงาน เทวดาที่ดูแลห้องที่อยู่อาศัย และร้านค้าที่่ทำอยู่ ทั้งใน และบริเวณรอบๆ  และช่าวทิพย์ทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ คนธรรม์ ทุกท่านท้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามทั้งหลาย ที่มาเกี่ยวข้อง
ขอให้พวกท่าน รับบุญนี้กันทั่วหน้า สาธุ 

13
12.13 วันที่ 1/4/18   ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์   โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก 
บัญชี  ธ กสิกรไทย    355 3 66355 0  สาขาชุมแพ
บุญนีี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้เจริญๆขึ้น และอุทิศบุญนี้ให้ นายเวร คู่เวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทวดา ชาวทิพย์ที่่ช่วยงาน บริวารทั้งหลาย ชาวทิพย์ เทวดา ทั้งที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เอ่ยและไม่ได้เอ่ยถึง รวมเทวดา ชาวทิพย์ หมู่เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ ที่อาศัยรอบๆ ที่พัก และที่ร้านที่ทำธุรกิจ  ขอให้พวกท่านทั้งหลายได้บุญกุศลกันทั่่ว  สาธุ
14
วันที่ 6/21/8 เวลา 12.57 
โอน เข้าบัญชี  035-366-3550  คุณธนสิน ตั้งปณิธาน กสิกรไทย สาขา ชุมแพ

นางสาวธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 4500 บาท สำหรับทำอาหารเลี้ยง ท่าน อ เกษม วันที่ 17-19/2/18
ส่วนที่เกิน ให้ใส่ไว้ในกองทุนวัดสามแยก นำไปใช้ตามอัธยาศัย

 

15
ลืมแจ้งชื่อค่ะ   ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
เวลา  18.30น  วันที่ 23/12/17 โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก  บัญชี คุณธวัชชัย scb 406-723-1573

บุญนี้ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และอุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เชื่อโรค ญาติทิพย์ เทพรักษา เทวดา ลูกข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว  และชาวทิพย์และเทวดา ที่ช่วยกิจการงาน รวมถึงชาวทิพย์ เทวดาที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องพัก  ที่ร้าน อยู่รอบๆ ที่พักอาศัย ทั้งที่บ้านพัก และที่ร้าน ชาวทิพย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง  ขอให้พวกท่านทั้งหลายรับบุญกันทั่วหน้า สาธุ 

หน้า: [1] 2