วันที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวเรียนเชิญท่านอาจารย์เกษม - กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


วันที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวเรียนเชิญท่านอาจารย์เกษม

วันที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวเรียนเชิญท่านอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
ไปตรวจงานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ในส่วนภายในอาคารหลัก และเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่จะจัดซื้อเข้ามาใช้ภายในศูนย์ฯ


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9