พระได้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยกแล้ว - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


พระได้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยกแล้ว


วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. พระได้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยกแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9