สอบถามความเห็น เรื่อง การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค) - กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


สอบถามความเห็น เรื่อง การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค)

สอบถามความเห็น เรื่อง การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค)


ขอแจ้งเรื่อง   การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค)

1. กำหนดปิดรับความคิดเห็น เกี่ยวกับ การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค) วันที่ 2 มิถุนายน 2560
2. หลังจากปิดรับความคิดเห็น จะรวบรวมความคิดเห็นของลูกศิษย์และแจ้งคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2560

 ทั้งนี้ คณะกรรมการในวัด จะสรุปความคิดเห็นของคณะลูกศิษย์  เพื่อนำเรียนอาจารย์ได้ทราบและพิจารณาต่อไป
          จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8