ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)

ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
-----------------------------------------------------------------
ระเบียบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรักษาให้ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เป็นสถานที่ที่มีความสงบความเจริญ เหมาะสมแก่การศึกษาธรรม ดังนั้น ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้

1. ผู้ที่มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยกครั้งแรก หรือไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทุกคนต้องลงทะเบียนและสแกนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปภาพที่ทางราชการออกให้
2. ผู้ที่ต้องการเข้าพัก ให้แจ้งกรรมการ พร้อมลงทะเบียนเข้าที่พัก และให้ปฏิบัติตามระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยกอย่างเคร่งครัด
3. ผู้ที่เข้ามาภายในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี- ห้ามสวมใส่เสื้อผ้าที่บาง คอกว้าง คอลึก รัดรูป หรือสั้นจนเกินไป
4. ให้รักษาความสงบเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา ไม่พูดเสียงดัง หรือเปิดเสียงเพลง เสียงการละเล่นต่าง ๆ ภายในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยกทั้งหมด
5. ห้ามหยิบชิม บริโภคสิ่งของที่เขานำมา หรือฝากมาถวายพระ ก่อนถวายหรือก่อนได้รับอนุญาต
6. ห้ามพูดในขณะที่อยู่ตรงภาชนะใส่อาหารส่วนรวม แม้ในขณะกำลังทำหรือ
ตักอาหารก็ตาม ยกเว้น มีผ้าปิดปาก
7. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ต้องล้างภาชนะให้สะอาด และคว่ำไว้ในที่กำหนด
8. ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ขยะแห้งทิ้งใน “ถังขยะแห้ง”, ขยะเปียกและเศษ-อาหารทิ้งใน “ถังขยะสำหรับทิ้งเศษอาหาร”, เศษผัก-ผลไม้ ให้ทิ้งใน “ถังขยะสำหรับทิ้งเศษผัก-ผลไม้” สำหรับขยะส่วนตัว ให้นำกลับไปด้วย

9. ห้ามเปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด, ห้ามบันทึกการแสดงธรรมของอาจารย์, ห้ามถ่ายรูป หรือวิดีโอพระภิกษุในวัด และอาจารย์เกษม
ดวงแพงมาต ยกเว้น ผู้มีหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาต
10. ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ห้ามนำเข้าที่พักหรืออาคารส่วนกลาง และห้ามเอาสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ นั่ง, นอนบนผ้าห่ม, หมอน, มุ้งอันเป็นของวัด
11. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มหรือพกพาสุรา ห้ามเสพหรือพกพายาเสพติดทุกชนิดภายในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รวมถึง ห้ามเข้าที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ขณะมึนเมา-สุราหรือยาเสพติด ยกเว้น เป็นผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว
12. ห้ามนำศาสตราวุธ ออกมาให้ผู้อื่นเห็นโดยไม่จำเป็น ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่
13. ห้ามนำของที่เป็นเดรัจฉานวิชา เครื่องรางของขลัง มาแสดงหรือจำหน่ายจ่ายแจก ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
14. ห้ามบอกใบ้หรือทำกิริยา เกี่ยวกับ หวย เลข และการพนันทุกชนิด
15. ห้ามขีด เขียน วาด พ่นเป็นข้อความหรือรูปภาพ ทับข้อความ หรือเครื่องหมาย ที่ทำเตือนไว้ หรือพื้นที่ต่าง ๆ ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
16. ห้ามนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่ศาลาและสถานที่ส่วนรวมอื่น ๆ
17. ห้ามเข้าไปในเขตของพระ เขตของชี และเขตห้ามเข้า ก่อนได้รับอนุญาต
18. ห้ามทำการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรอย่างอื่น ไม่ว่าทำเพื่อส่วนกลาง หรือทำเป็นของส่วนตัว ก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
19. ผู้ที่มีปัญหาจำเป็นเร่งด่วน ต้องการขอพบอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต ให้แจ้ง
คณะกรรมการฯ ก่อน
20. ผู้ที่ต้องการฟังธรรม ในวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ก่อนเวลา 17.00 น.

21. ผู้ที่ต้องการทำบุญให้กับผู้ตาย หรือต้องการทำบุญส่วนบุคคล เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องแจ้งกรรมการ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบ ที่กำหนด

ให้ทำตัวรักษาความเรียบง่ายแก่สายหู สายตา และจิตใจผู้มาเยี่ยมเยือน มองแล้วให้เป็นที่สบายตา ฟังแล้วสบายหู รับรู้แล้วให้เป็นที่สบายใจ ให้สมกับว่า มาหาความสบายกายหรือจิตใจ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว วัดก็จะหมดความหมายที่ดี นี้เป็นคำเตือน

ทั้งนี้ ให้ผู้มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก หรือผู้ทำบุญทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ถ้ามี ข้อสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการฯ หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ คณะกรรมการฯ จะให้ ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ทันที

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2018, 03:49:33 PM โดย อัมรินทร์ คารศรี »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9