ประกาศ จากอาจารย์เกษม เรื่องไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยายมุก และห้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับอาจารย์เกษม - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศ จากอาจารย์เกษม เรื่องไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยายมุก และห้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับอาจารย์เกษม

ประกาศ จากอาจารย์เกษม เรื่องไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยายมุก และห้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับอาจารย์เกษม

 

ประกาศเพิ่มเติมจากอาจารย์เกษม เรื่องกำหนดระยะเวลาห้ามยายมุกมาเกี่ยวข้องอีก 1 ปี รวมเป็น 21 ปี

 

ประกาศเพิ่มเติมจากอาจารย์เกษม เรื่องเกี่ยวกับยายมุก (20 ก.พ. 2560)

 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9