แจ้งเรื่อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องทำระบบน้ำสะอาดที่หน่วยป่าไม้นาพอสอง เตรียมข้อมูลเพื่อจะสืบ - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แจ้งเรื่อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องทำระบบน้ำสะอาดที่หน่วยป่าไม้นาพอสอง เตรียมข้อมูลเพื่อจะสืบ

แจ้งเรื่อง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทำระบบน้ำสะอาดที่หน่วยป่าไม้นาพอสอง เตรียมข้อมูลที่ตนมี เพื่อแจ้งต่อที่ประชุมในวันที่ 30 พ.ย. 59 ถ้าหลังจากสืบจบไปแล้ว จะมาบอกว่าลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้อีก มันจะยุ่งหลายรอบ หวังว่าคงเข้าใจ


 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9