ประกาศ ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 2บัญชี (ฉบับปรับปรุง) - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศ ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก 2บัญชี (ฉบับปรับปรุง)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อการกุศลโดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาตเป็นหลัก
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8