โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก - กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก

โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2017, 06:55:15 PM »
ข้าพเจ้า นางสาวธัญญฺ์ทิยา  วิโรจน์ภัสร์

วันที่ 21/4 2017 โอน 300 เข้ากองทุนวัดสามแยก บัญชี นายธัวัชชัย สุวรรณ 4067231573
วันที่ 6/5/2017 โอน 300 เข้ากองทุนวัดสามแยก บัญชี  ธีระวัฒน์ กองแก้ว  1242830241 

บุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้  และอุทิศให้แก่ นายเวร ญาติ เชื่้อโรค เทวดารักษา เทวดาที่ช่วยการงาน ชาวทิพย์ที่เกีียวข้องทั้งหมด  สาธุ
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8