แสดงกระทู้ - ทีมงานวัดสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ทีมงานวัดสามแยก

หน้า: 1 2 [3] 4 5
31
คณะกรรมการวัดสามแยก ขอชี้แจงถึงคุณ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นข้อๆดังนี้ครับ

1.ทางวัดไม่ได้เปลี่ยนชื่อบัญชีหรือกองทุนครับ แต่เป็นการนำเงินจากอีกกองทุนมาใช้จ่ายแทนกองทุนเดิมเนื่องจากการนำเงินกองทุนบำรุงวัดมาจ่ายค่าจ้างคนงานนั้นไม่ถูกต้องครับจึงได้นำเงินจากกองกลางฉุกเฉินโรงทานมาจ่ายแทน มิใช่การเปลี่ยนชื่อกองทุนแต่อย่างใด (กองทุนทั้ง2ยังคงสภาพเดิมและไม่ได้มีการปิดหรือเปลี่ยนชื่อกองทุนแต่อย่างใด)

2.ทางวัดมีนโยบายในการเซ็นต์ชื่อรับรองหนังสือต่างๆ ว่าให้เซ็นต์โดยคณะกรรมการครับไม่ให้มีการเซ็นต์ชื่อแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นเรื่องเฉพาะของคนๆนั้นหรือเป็นเรื่องเฉพาะของอาจารย์เกษมเท่านั้นครับ

3. กองทุนนี้เปิดขึ้นสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ในการร่วมสมทบทุนบำรุงรักษาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก  โดยจะนำมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับระบบวัดครับ

32
สำหรับท่านที่อยากจะแจ้งข่าวให้อาจารย์เกษมทราบ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086-455253034
 
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

35
ขอขมาเรื่อง เอาข้าวโรงครัววัดไปให้โรงทาน

 

36
ขอแก้ไขชื่อคลิปของวันที่ 3 มกราคม 2559 ครับจากเดิมชื่อว่า "แค่คิดผิด ไม่เป็นโทษ" ขอแก้ไขใหม่เป็น "แค่คิดผิด ไม่เป็นอาบัติ"


37
คณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มเงินเดือน และจ่ายเงินพิเศษประจำปี(เงินโบนัส)ให้กับลูกจ้างที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

ถ้าท่านใดไม่เห็นด้วย สามารถเสนอข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลมาได้ที่กระทู้นี้ หรือทาง https://www.facebook.com/groups/samyaek

40
อาจารย์เกษม อธิบายถึงการนำเอาบุญเก่า(บุญที่เคยทำมา) มาใช้ในปัจจุบัน

 
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

41
สำหรับผู้ที่ได้คิวจัดอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาตแล้ว(คือได้วัน ที่เป็นคิวของตนแล้ว) แต่ไม่สะดวกขึ้นวัดเพื่อมาจัดถวายอาหาร ท่านสามารถจ้างให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในวัดจัดการถวายอาหารและกล่าวคำอธิษฐานแทนท่านได้โดยผู้รับจ้าง "รับจ้างด้วยบุญ" ซึ่งผู้รับจ้างเป็นเพียงตัวแทนของเจ้าของคิวเท่านั้นผลและอานิสงส์ยังคงเป็นของเจ้าของคิวในวันนั้นๆโดยลำดับการจ้างมีดังนี้

1.แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2วันมาที่เบอร์โทร 086-4552530 โดยแจ้งวันเดือนปีที่เป็นคิวของท่านพร้อมคำอธิษฐานและคำปฏิญาณ
2.โอนเงินค่าสำรับอาหารเข้ามาที่ กองทุนถวายปัจจัยสี่และบำรุงรักษาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ธนาคารกสิกรไทย สาขาชุมแพ ชื่อบัญชีนายธีระวัฒน์ กองแก้วและนางสาวอัญชลีกร กุลสุวรรณ เลขที่บัญชี่ 124-2-83024-1


ปล.แจ้งความประสงค์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงโอนเงิน
 

43


[คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่]


คณะกรรมการวัดสามแยกขอชี้แจงคุณ Noonie ที่คัดค้านมาเป็นข้อๆดังนี้ครับ

1.ที่ว่าไม่เห็นด้วยกับการให้คนใกล้วัดได้ทำก่อนนั้น ทางคณะกรรมการใช้แนวทางเดิมเหมือนตอนที่มีการแบ่งกลุ่มครั้งแรกครับโดยให้ผู้อยู่ใกล้ได้ทำก่อนเป็นกลุ่มแรกๆเช่น คนวัด คนในวัด ไวยาวัจกร เพราะคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ดูแล และSupportวัดในเวลาที่วัดมีปัญหาเป็นกลุ่มแรกครับ และเนื่องจากเรื่องการแทรกคิวนี้กรรมการได้นัดประชุมกันในวันที่ 28 พฤศจิการยนซึ่งตรงกับวันประชุมกรรมการชุดใหญ่ประจำเดือนพอดี ทำให้เมื่อมีการลงมติและประกาศระเบียบออกไปถ้าให้คนไกลเข้าจับฉลากด้วยทางวัดเกรงว่าคนไกลจะมาไม่ทันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ให้คนใกล้วัดเข้าทำก่อนครับ

2.ที่ว่าน่าจะกำหนดวงให้แคบลงมา ในข้อนี้ทางวัดไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องมาจับฉลากนะครับ ให้สมัครเข้ามาเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมที่จะทำและสามารถขึ้นมาวัดได้ทุกเมื่อ

3.เรื่องเพิ่มกลุ่มเพื่อให้คนที่เผอิญมีคิวใกล้คิวสละนั้น ตรงนี้ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการเข้าแทรกคิวสละครับทางวัดต้องการให้ลูกศิษย์ที่อยากแทรกและมีความพร้อมเท่านั้นได้ทำครับและใช่ว่าทุกคนที่ได้คิวใกล้วันสละจะสามารถขึ้นมาวัดก่อนหรือหลังคิวตัวเองได้ทุกคนและยังต้องรอคนใกล้คิวสละรายอื่นๆเพื่อมาจับฉลากกัน การจะนัดคนหลายๆคนมาจับฉลากกันในวันที่ใกล้วันสละนั้นทำได้ยากครับเพราะต้องรอทั้งคนที่ได้คิวก่อนวันสละและคนที่ได้คิวหลังวันสละด้วยและใช่ว่าทุกคนจะสามารถลางานหลายๆวันติดต่อกันได้

4.คุณ Noonie และลูกศิษย์วัดสามแยกทุกท่าน สามารถเสนอความคิดเห็นได้ครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือคัดค้าน แต่การคัดค้านนั้นจะต้องมีเหตุมีผลสามารถชี้แจ้งต่อคณะกรรมการได้ และถ้าหากสามารถยกเรื่องในพระไตรปิฎกหรือคำที่อาจารย์เกษมเคยพูด มาเทียบเคียงได้ด้วยก็จะยิ่งดีครับ44จากข้อเสนอของอาจารย์เกษม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะกรรมการวัดจะมีการประชุมเพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เกษมเสนอมาในหนังสือฉบับนี้ แล้วทางคณะกรรมการจะแจ้งประกาศข้อสรุปให้ลูกศิษย์ทราบทางเว็บวัดสามแยก ทางLine และทางFacebookหน้า: 1 2 [3] 4 5