แสดงกระทู้ - อัมรินทร์ คารศรี
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - อัมรินทร์ คารศรี

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
ตอนนี้อาการของอาจารย์เกษม ค่อยยังชั่วแล้วครับ
----------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ลิ้นหัวใจของอาจารย์เกษมไม่แข็งแรง ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านช่วยกันอธิษฐานส่งบุญรักษาลิ้นหัวใจของอาจารย์เกษม ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญข้าให้ไปรักษาลิ้นหัวใจของอาจารย์เกษม

2
ประกาศเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 4 กันยายน 2562
ชื่อบัญชีคลิกที่ลิงค์ ==> https://www.samyaek.com/board/index.php?topic=1852.0
3
ประกาศเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 4 กันยายน 2562

กองทุนบำรุงวัด


กองทุนเพื่อการกุศล


4
ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งผู้ประสานงาน

5
อาจารย์เกษมประกาศว่า รองเท้า(สำหรับเดินป่า)พอแล้ว เบอร์ 46 มีหลายคู่แล้ว

6
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 27


7
เมื่อไม่มีสงฆ์หรือตัวแทนสงฆ์

8
รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 26 จำนวน 1 คิว คือวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562


9
เรื่อง  รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 25
          ด้วย มีคิวการจัดสำรับว่างลง จำนวน 1 คิว คือ วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562  (จำนวน 7 วัน)10
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 24 จำนวน 1 คิว วันที่ 2-8 พ.ย. 2562 (7 วัน)

11
ทางวัดอยากสอบถามข้อมูลเรื่องการปลูกไผ่เก้าดาว จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่ศึกษาและปลูกด้วยตัวเอง ท่านใดมีความรู้และเคยปลูกไผ่เก้าดาวขอให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ ทางวัดจะติดต่อกลับไป

หมายเหตุ : โทรแจ้งได้ที่เบอร์ 085-1250781

12
ประกาศจากอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 20.48น.)

"ให้ลูกศิษย์ช่วยกันส่งบุญให้กับพวกเล่นเพลิดเพลิน(ชาวทิพย์)ที่อยู่ที่พายุ ให้บุญเขาแล้วแจ้งเขาว่ามันเข้าใกล้แดนมนุษย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นั้น
ขอความร่วมมือไปหาชาวทิพย์ผู้ที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในกลุ่มฝน ให้เขาหยุดก่อนเพราะอันตรายจะเกิดสูงมาก"

ขอให้ช่วยกันส่งต่อข้อความนี้ไปยังลูกศิษยอาจารย์เกษม ไปยังผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับ

13
ระเบียบเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ในวาระสุดท้าย)


14
ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

---------------------------------------------
ผู้ที่เข้ามาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เพื่อทำบุญ, มาศึกษาธรรม หรือต้องการเข้าพัก ต้องอ่านระเบียบต่าง ๆ ของที่พักสงฆ์ฯ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ได้
ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รู้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จึงจัดทำ ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์- ป่าสามแยก เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ที่เข้ามาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ท่านต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้องผลไม้ หรือที่โรงทาน
1.2 ลงทะเบียนใน “สมุดลงทะเบียน”
1.3 สำหรับผู้ที่มาครั้งแรก, ผู้ที่ยังไม่เคยสแกนบัตร หรือไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อสแกนบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปภาพที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น บัตรประจำตัวผู้ขับขี่ เป็นต้น
1.4 สถานที่ ลงทะเบียนและสแกนบัตรฯ คือ โรงบิณฑบาต
1.5 อ่านระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ครบทุกข้อ

2. การขออนุญาตเปิดใช้โทรศัพท์
2.1 ผู้เข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ปิดโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิด หากมีความจำเป็น ต้องใช้โทรศัพท์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสาร ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาตใช้โทรศัพท์” และแจ้งขออนุญาต ต่อคณะกรรมการ ยกเว้น ผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
2.2 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำหนด เช่น โรงมะพร้าว
2.3 เมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์โดยทันที หากต้องการใช้อีก ต้องขออนุญาตใหม่

3. ห้ามบันทึกภาพและเสียงใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ที่พักสงฆ์ฯ ได้จัดวางตู้หนังสือพระไตรปิฎกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณที่พักสงฆ์ฯ เพื่อให้ได้ศึกษาตามกำลังของแต่ละบุคคล ส่วนการให้ทานด้วยปัจจัยทั้งสี่นั้น ถือเป็นเพียงส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมกันเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก15
ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
------------------
ผู้ที่เดินทางมาที่พักสงฆ์ป่าสามแยกเพื่อทำบุญ, มาศึกษา หรือมาด้วยจุดประสงค์อื่น
ที่ต้องการเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

1. ต้องเป็นบุคคลผู้สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น
2. ถ้าเป็นคนป่วย คนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ หรือควบคุมตนเองไม่ได้
จะต้องมีญาติตามกฎหมาย หรือผู้ดูแลรับผิดชอบมาด้วย เท่านั้น
3. ห้ามไม่ให้ผู้หลบหนีคดี เข้ามาพักหรืออยู่อาศัยในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

การขออนุญาตเข้าพัก

1. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพัก ให้ลงทะเบียนใน “สมุดลงทะเบียน” ที่โรงบิณฑบาต
2. หากต้องการเข้าพักเกิน 3 วัน ให้กรอก “แบบฟอร์มขอเข้าพัก” และ
ยื่นกรรมการผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อพิจารณาอนุญาตการเข้าพัก
3. กำหนดยื่นขอเข้าพักได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
4. การเข้าบ้านพัก
4.1 ผู้ที่มาคนเดียว หรือเป็นกลุ่มชาย-หญิง (ไม่ใช่ญาติกัน)
(1) “ผู้หญิง” กำหนดให้พักที่ “บ้านดินหญิง”
(2) “ผู้ชาย” กำหนดให้พักที่ “บ้านดินชาย”
4.2 ผู้ที่มาแบบครอบครัว (เป็นญาติกัน และมีทั้งผู้หญิง - ผู้ชาย)
กำหนดให้พักที่ “บ้านครอบครัว”
5. การขออนุญาตไปธุระนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาตไปทำธุระนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก” และยื่นต่อกรรมการ เมื่อได้รับการอนุญาต จึงจะออกไปธุระได้
6. การขออนุญาตใช้โทรศัพท์
หากมีธุระจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ให้เขียนขออนุญาตใน “สมุดขออนุญาต ใช้โทรศัพท์” และยื่นต่อกรรมการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ไปใช้โทรศัพท์ ในจุดที่กำหนด และเมื่อเสร็จธุระแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์โดยทันที

ข้อห้ามในที่พัก

1. ห้ามพูดคุยกันและกัน ถ้าไม่มีธุระจำเป็น หากมีธุระต้องคุยกันเบา ๆ ห้ามส่งเสียงดัง
2. ห้ามเข้าไปในที่พักของกันและกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกันก่อน
3. ถ้าได้เข้าพักตามที่อยู่ต่าง ๆ เช่น กุฏิ, บ้านพัก ฯลฯ เมื่อจะจากไปต้องเก็บงำ
และทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
4. ห้ามขึ้นมาอ่านหนังสือบนศาลาฟังธรรมโดยไม่จำเป็น และต้องขออนุญาตก่อน
5. ห้ามนำอาหารมากินบริเวณบ้านพัก ยกเว้น ผู้ป่วยและเด็ก
6. ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ห้ามนำเข้าที่พักหรืออาคารส่วนกลาง และห้ามเอาสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ นั่ง, นอนบนผ้าห่ม, หมอน, มุ้งอันเป็นของวัด
7. ห้ามทุกคนที่มาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ให้อาหารแก่สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เช่น หมา แมว เป็นต้น เว้นไว้แต่ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง ที่ตนนำมาด้วย
8. ห้ามใช้โทรศัพท์ในบ้านพักกลาง ยกเว้น บ้านพักส่วนบุคคล และต้องได้รับ
อนุญาตก่อน

ข้อควรระวัง

1. เมื่อท่านได้รับอนุญาตให้เข้าพักแล้ว จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ที่พักสงฆ์-
ป่าสามแยกเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาสผู้ต้องการความสงบ เพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้าพัก จะต้องระมัดระวังการกระทำ และคำพูดใด ๆ ไม่ให้ไปรบกวนความสงบของพระภิกษุ, สามเณร, ชี และฆราวาส โดยไม่มีเหตุอันควร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบาปให้กับตัวท่านเอง
2. ต้องตั้งใจศึกษาพระธรรมและอุปัฏฐากสงฆ์ ตามกำลังและความสามารถ
3. ผู้ที่เข้าพักแล้ว จะต้องไม่นิ่งดูดายในการงานของส่วนรวม ต้องขวนขวาย ช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล
4. หากท่านได้เห็นหรือได้ยิน ในสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ถูกต้อง อย่าเก็บไว้ในใจ ให้นำปรึกษาคณะกรรมการฯ
5. ถ้าท่านเห็นหลักฐานชัดเจนในเรื่องความผิดที่ผ่านมาของกันและกัน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้นำเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการฯ อย่าค้างไว้
6. ผู้ที่เข้าพักแล้ว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยเคร่งครัด เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นว่า ท่านทำผิดกฎระเบียบของที่พักสงฆ์ป่าสามแยก แล้วมีการว่ากล่าวตักเตือน ท่านจะต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามแต่โดยดี ถ้าผู้เข้าพักไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือคณะกรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่ง มีมติ “เห็นสมควร
ให้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก” ท่านจะต้องปฏิบัติตามนั้น
7. ผู้ใดวางสิ่งของหรือของมีค่า ไว้ในบริเวณที่พักสงฆ์ป่าสามแยก โดยไม่มีกรรมการหรือผู้ใดในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก รู้เห็นหรือรับทราบ ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ระเบียบและข้อปฏิบัติ ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

ขณะพักอยู่ที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เพื่อป้องกันบาปของท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ท่านศึกษาระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ต่อไปนี้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามให้ได้
1. ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
2. ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเข้ามาในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการที่พักสงฆ์ป่าสามแยก

หน้า: [1] 2 3 ... 7