กระดานสนทนาธรรม

กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป) => กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 11, 2017, 06:11:04 PM

หัวข้อ: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 11, 2017, 06:11:04 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 11 ก.ย. 2560
1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


  (http://www.mx7.com/i/08b/MRLO62.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPqZBtYldY2F0D) (http://www.mx7.com/i/049/BLB4Df.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPrHyQxv1iIgvY) (http://www.mx7.com/i/2b3/joVoyn.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPs3xwP5hgxvFq) (http://www.mx7.com/i/093/mwaTCE.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPspwd6EDwZ2u0) (http://www.mx7.com/i/28a/75eWgG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPsLuTof4Bd7aL) (http://www.mx7.com/i/129/4UIV1Z.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A6LPt7tzFOFJjBAx)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 12 ก.ย. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 12, 2017, 06:34:09 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 12 ก.ย. 2560
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. จังหวัดพัทลุง
3. จังหวัดสงขลา

และในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัดตรัง , กระบี่ , พังงา และภูเก็ต
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/en/1h1b1.jpg) (http://upic.me/show/61557244) (http://upic.me/i/l0/wbbo2.jpg) (http://upic.me/show/61557245) (http://upic.me/i/l0/wbio1.jpg) (http://upic.me/show/61557246) (http://upic.me/i/bd/cq0s2.jpg) (http://upic.me/show/61557247) (http://upic.me/i/hd/9fq11.jpg) (http://upic.me/show/61557248) (http://upic.me/i/xs/kmp22.jpg) (http://upic.me/show/61557249) (http://upic.me/i/jq/j7ct3.jpg) (http://upic.me/show/61557250)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 13 ก.ย. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 13, 2017, 06:56:29 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 13 ก.ย. 2560
1. จังหวัดตรัง
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดพังงา
4. จังหวัดภูเก็ต

และในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัดระนอง
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/tn/dv511.jpg) (http://upic.me/show/61562368) (http://upic.me/i/nq/vlpt2.jpg) (http://upic.me/show/61562369) (http://upic.me/i/1e/4t7j1.jpg) (http://upic.me/show/61562370) (http://upic.me/i/9d/y1el2.jpg) (http://upic.me/show/61562371) (http://upic.me/i/vl/wd941.jpg) (http://upic.me/show/61562372) (http://upic.me/i/mo/a0o82.jpg) (http://upic.me/show/61562373) (http://upic.me/i/lg/n6ls1.jpg) (http://upic.me/show/61562374) (http://upic.me/i/lg/6zt92.jpg) (http://upic.me/show/61562375)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 14, 2017, 06:52:44 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 14 ก.ย. 2560
1. จังหวัดระนอง

และในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ย. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่จังหวัดเพชรบุรี
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/4y/vxnn1.jpg) (http://upic.me/show/61565793) (http://upic.me/i/cb/vddc2.jpg) (http://upic.me/show/61565794)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 15, 2017, 07:05:06 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 15 ก.ย. 2560
1. จังหวัดเพชรบุรี
2. จังหวัดราชบุรี
3. จังหวัดสมุทรสงคราม
4. จังหวัดสมุทรสาคร

และในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ 1. จังหวัดนครปฐม 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดสุพรรณบุรี 4. จังหวัดอ่างทอง
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://www.mx7.com/i/1df/f85YiT.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZjQo73s6UrQv7) (http://www.mx7.com/i/1f6/9Z5iL6.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZkyltCCnmcLTu) (http://www.mx7.com/i/1f8/SghTOG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZkUk9UcElFyYS) (http://www.mx7.com/i/090/OASsQD.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlgiQbMbj6YIa) (http://www.mx7.com/i/025/hTYPaU.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlChwtmqEHCyh) (http://www.mx7.com/i/2c6/uoMt3h.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlYgcKWHEapDF) (http://www.mx7.com/i/0f8/naWqxl.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZlYgcKWdvrxOH) (http://www.mx7.com/i/00b/6Skgxe.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZmkeT2wsR2bEO) (http://www.mx7.com/i/143/gZlK9d.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7hZmGdzk6JQuYKc)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 18, 2017, 07:35:20 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 18 ก.ย. 2560
1. จังหวัดนครปฐม
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดสุพรรณบุรี
4. จังหวัดอ่างทอง
5. จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส (คุณอาร์มจัดส่งทางไปรษณีย์)

และในวันอังคารที่ 19 ก.ย. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,ลพบุรี
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/n7/b7sz1.jpg) (http://upic.me/show/61581798) (http://upic.me/i/po/bnd41.jpg) (http://upic.me/show/61581799) (http://upic.me/i/n7/2e5h2.jpg) (http://upic.me/show/61581800) (http://upic.me/i/gr/5ued1.jpg) (http://upic.me/show/61581801) (http://upic.me/i/v2/x3zy2.jpg) (http://upic.me/show/61581802) (http://upic.me/i/lf/kkdv1.jpg) (http://upic.me/show/61581803) (http://upic.me/i/lf/i6ao2.jpg) (http://upic.me/show/61581804) (http://upic.me/i/vb/32306.jpg) (http://upic.me/show/61581805) (http://upic.me/i/lo/32249.jpg) (http://upic.me/show/61581806)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 19, 2017, 07:50:19 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 19 ก.ย. 2560
1. จังหวัดปทุมธานี
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. จังหวัดสระบุรี
4. จังหวัดลพบุรี
5. จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ (คุณใหม่ เจษฎา มารับเอกสารไปยื่นด้วยตนเอง)


 (http://www.mx7.com/i/02d/zWpnqH.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6QZUrANHkLsco) (http://www.mx7.com/i/1c2/PVLU89.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6RlT7SnZ7poaR) (http://www.mx7.com/i/16b/F39bZg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6RHRO9XJNRHwx) (http://www.mx7.com/i/05a/DazKzX.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6S3QurxKDgiRb) (http://www.mx7.com/i/105/1rfen2.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6SpPaJ82pUePE) (http://www.mx7.com/i/28f/69Fjaj.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6SLNR0HN6mybk) (http://www.mx7.com/i/0ff/PWMXMi.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6T7MxihNVL9vY) (http://www.mx7.com/i/1c3/HzUxAb.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6TtLdzS5Ip5ur) (http://www.mx7.com/i/1e7/pDpgCz.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6TPJTRrQoRoQ7) (http://www.mx7.com/i/1ff/5zZrHf.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A7O6UbIA91Reg0aL)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 26, 2017, 08:14:50 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ (สายภาคตะวันออก) เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 26 ก.ย. 2560
1. จังหวัดระยอง
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดตราด


 (http://upic.me/i/74/p3wh1.jpg) (http://upic.me/show/61614410) (http://upic.me/i/eh/nqj92.jpg) (http://upic.me/show/61614411) (http://upic.me/i/eh/rmqi3.jpg) (http://upic.me/show/61614412) (http://upic.me/i/eh/bgcj1.jpg) (http://upic.me/show/61614413) (http://upic.me/i/u9/11bd2.jpg) (http://upic.me/show/61614415) (http://upic.me/i/yy/ijbp3.jpg) (http://upic.me/show/61614416) (http://upic.me/i/fy/3qjp4.jpg) (http://upic.me/show/61614417) (http://upic.me/i/u7/lryt1.jpg) (http://upic.me/show/61614418) (http://upic.me/i/kk/dp0a2.jpg) (http://upic.me/show/61614419)

หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 26, 2017, 08:28:10 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ (สายอิสาน) เกี่ยวกับเนื้อหาธรรมและวินัยบางส่วนจากพระไตรปิฎกต่อหน่วยงานราชการวันที่ 26 ก.ย. 2560
1. จังหวัดเพชรบูรณ์
2. จังหวัดเลย
3. จังหวัดหนองบัวลำภู


 (http://upic.me/i/kv/c8fw1.jpg) (http://upic.me/show/61614543) (http://upic.me/i/4v/tg9n2.jpg) (http://upic.me/show/61614544) (http://upic.me/i/wf/qakn3.jpg) (http://upic.me/show/61614545) (http://upic.me/i/u8/w2wi1.jpg) (http://upic.me/show/61614546) (http://upic.me/i/76/l7xg2.jpg) (http://upic.me/show/61614547) (http://upic.me/i/24/hdgk1.jpg) (http://upic.me/show/61614548) (http://upic.me/i/wo/md312.jpg) (http://upic.me/show/61614549) (http://upic.me/i/ay/x3lw3.jpg) (http://upic.me/show/61614550)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 27, 2017, 08:46:36 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ (สายภาคตะวันออก) เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ วันที่ 27 ก.ย. 2560
1. จังหวัดฉะเฉิงเทรา
2. จังหวัดนครนายก
3. จังหวัดปราจีนบุรี
4. จังหวัดสระแก้ว


(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-114122fb0e64e9407.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-222f1031794e40eb0.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-1a6d7c76d7ce04f43.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-2646717e7fa5ae1ae.jpg) (https://www.picz.in.th/image/8e3ol)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-18d7bb9dfa22f9079.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-26fd9fefed800d249.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-1ed457c0697360460.jpg)
(https://www.picz.in.th/images/2017/09/27/-2fd2fac4e1967af8c.jpg)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 27, 2017, 09:03:17 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ (สายภาคอีสาน) เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ วันที่ 27 ก.ย. 2560
1. จังหวัดอุดรธานี
2. จังหวัดหนองคาย
3. จังหวัดบึงกาฬ


(https://www.uppic.org/image-6326_59CBB18C.jpg) (https://www.uppic.org/share-6326_59CBB18C.html)
(https://www.uppic.org/image-20CC_59CBB18C.jpg) (https://www.uppic.org/share-20CC_59CBB18C.html)
(https://www.uppic.org/image-3142_59CBB18C.jpg) (https://www.uppic.org/share-3142_59CBB18C.html)
(https://www.uppic.org/image-B253_59CBB18C.jpg) (https://www.uppic.org/share-B253_59CBB18C.html)
(https://www.uppic.org/image-57D7_59CBB18C.jpg) (https://www.uppic.org/share-57D7_59CBB18C.html)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ กันยายน 28, 2017, 06:49:29 PM
กิจกรรมการยื่นหนังสือ (ภาคอีสาน) เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันที่ 28 ก.ย. 2560
1. จังหวัดนครพนม
2. จังหวัดสกลนคร
3. จังหวัดขอนแก่น


 (http://upic.me/i/2j/adei1.jpg) (http://upic.me/show/61622133) (http://upic.me/i/sa/sqlc2.jpg) (http://upic.me/show/61622134) (http://upic.me/i/xb/hmia1.jpg) (http://upic.me/show/61622135) (http://upic.me/i/i5/1lmr2.jpg) (http://upic.me/show/61622136) (http://upic.me/i/i5/0nha1.jpg) (http://upic.me/show/61622137) (http://upic.me/i/2v/j6b62.jpg) (http://upic.me/show/61622138)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ตุลาคม 02, 2017, 06:08:36 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่องพระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันที่ 2 ต.ค. 2560
1. จังหวัดบุรีรัมย์
2. จังหวัดสุรินทร์
3. จังหวัดศรีสะเกษ
4. จังหวัดอุบลราชธานี
5. จังหวัดนครราชสีมา (พี่มินกับพี่ขนุนเป็นผู้ยื่นเอกสาร)

และในวันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ จังหวัดยโสธร, อำนาจเจริญ , มุกดาหาร และกาฬสินธุ์
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/ig/uumc1.jpg) (http://upic.me/show/61635091) (http://upic.me/i/8t/zaom2.jpg) (http://upic.me/show/61635092) (http://upic.me/i/8t/uh8z1.jpg) (http://upic.me/show/61635093) (http://upic.me/i/8t/g8w92.jpg) (http://upic.me/show/61635094) (http://upic.me/i/x6/x6t01.jpg) (http://upic.me/show/61635095) (http://upic.me/i/m4/1lrw2.jpg) (http://upic.me/show/61635096) (http://upic.me/i/x6/xtss1.jpg) (http://upic.me/show/61635097) (http://upic.me/i/n1/g8ux2.jpg) (http://upic.me/show/61635098) (http://upic.me/i/n1/hv9p1.jpg) (http://upic.me/show/61635099) (http://upic.me/i/27/qzm82.jpg) (http://upic.me/show/61635100)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ตุลาคม 03, 2017, 06:12:18 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่องพระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันอังคารที่ 3 ต.ค. 2560
1. จังหวัดยโสธร
2. จังหวัดอำนาจเจริญ
3. จังหวัดมุกดาหาร
4. จังหวัดกาฬสินธุ์
5. จังหวัดชลบุรี (เก็บตกภาคตะวันออก)

และในวันพุทธที่ 4 ต.ค. 2560  จะไปยื่นหนังสือที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ,มหาสารคาม ,ชัยภูมิ
ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://www.mx7.com/i/256/FefbaG.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6ETwx4HdpDTC2) (http://www.mx7.com/i/269/iqKszy.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6FfvdmgV1KZzq) (http://www.mx7.com/i/13e/L8Fg1q.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6FXszVqOqChRA) (http://www.mx7.com/i/159/qDocM4.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6Gjrgd1hOj1P5) (http://www.mx7.com/i/131/mSMIWP.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6GFpWuAZqq7Mt) (http://www.mx7.com/i/054/Rgm899.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6H1oCMbk0DAVC) (http://www.mx7.com/i/1ee/mwxxg1.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6Hnnj3L1CKGT0) (http://www.mx7.com/i/1f2/tn65MI.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6HJlZlkTVrHCU) (http://www.mx7.com/i/140/KarwRX.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6I5kFCVnj8rAp) (http://www.mx7.com/i/153/YWGOna.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6IrjlUv4VfxxN) (http://www.mx7.com/i/2b6/9UbCVp.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9B6INi2c4XdWyhH)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ ต่อหน่วยงานราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ตุลาคม 04, 2017, 06:04:21 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่องพระรับเงินเป็นอาบัติ ที่ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนา วันพุทธที่ 4 ต.ค. 2560
1. จังหวัดร้อยเอ็ด
2. จังหวัดมหาสารคาม
3. จังหวัดชัยภูมิ

จบทริปยื่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ


 (http://www.mx7.com/i/268/kWTnTS.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9J1gLrCw3095gqr) (http://www.mx7.com/i/0a3/Qn0HaU.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9J1h7qiNCIYuNQj) (http://www.mx7.com/i/246/cs7JZL.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9J1htoZ5cGd6eBw) (http://www.mx7.com/i/208/sr3KIO.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9J1hPnFmN3rA75e) (http://www.mx7.com/i/088/dPpYIq.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9J1ixl1VWJvB5gj) (http://www.mx7.com/i/1d8/VwW0VH.jpg) (http://www.mx7.com/view2/A9J1iTjIdx6K4XK1)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ วันที่ 3 ต.ค. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ธันวาคม 03, 2017, 09:31:02 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ วันที่ 3 ธ.ค. 2560
1. วัดสวนแก้ว (พระพยอม กลฺยาโณ)
2. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
3. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
4. วอยซ์ทีวี 21
5. สปริงนิวส์ 19
6. ไทยรัฐทีวี 32

และในวันพรุ่งนี้ (4 ธ.ค. 2560) จะไปยื่นหนังสือที่แรกบริเวณพุทธมณฑล ท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/cb/1nau4.jpg) (http://upic.me/show/61852554) (http://upic.me/i/k6/nyys7.jpg) (http://upic.me/show/61852555) (http://upic.me/i/k6/zwnbt.jpg) (http://upic.me/show/61852556) (http://upic.me/i/k6/hdpro.jpg) (http://upic.me/show/61852557) (http://upic.me/i/a1/2612c.jpg) (http://upic.me/show/61852558) (http://upic.me/i/a1/5gqt1.jpg) (http://upic.me/show/61852559)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ธันวาคม 04, 2017, 10:31:15 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ วันที่ 4 ธ.ค. 2560
1. วัดญาณเวศกวัน
2. มหาเถรสมาคม
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. กองทัพเรือไทย
5. อมรินทร์ทีวี
6. กระทรวงกลาโหม
7. กระทรวงมหาดไทย
8. บ้านพักพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
9. รัฐสภา
10. กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑
11. ผู้บัญชาการทหารบก
12. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
13. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หากท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/q9/aae1..jpg) (http://upic.me/show/61854763) (http://upic.me/i/q9/bby2..jpg) (http://upic.me/show/61854764) (http://upic.me/i/y4/9qc3..jpg) (http://upic.me/show/61854765) (http://upic.me/i/y4/j6p5..jpg) (http://upic.me/show/61854766) (http://upic.me/i/y4/gd16..jpg) (http://upic.me/show/61854767) (http://upic.me/i/6h/hb27..jpg) (http://upic.me/show/61854768) (http://upic.me/i/6h/lfzl8.jpg) (http://upic.me/show/61854769) (http://upic.me/i/6h/shi9..jpg) (http://upic.me/show/61854770) (http://upic.me/i/wc/d8v10.jpg) (http://upic.me/show/61854771) (http://upic.me/i/wc/kjz11.jpg) (http://upic.me/show/61854772) (http://upic.me/i/wc/v6212.jpg) (http://upic.me/show/61854773)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ธันวาคม 05, 2017, 10:34:04 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ วันที่ 5 ธ.ค. 2560
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
2. ไทยโพสต์
3. Nation TV
4. new tv
5. วัดราชบพิธ (สมเด็จพระสังฆราช)
6. วัดอ้อน้อย (พุทธอิสระ)

หากท่านใดที่ต้องการไปร่วมยื่นหนังสือ สามารถโทรติดต่อประสานงานได้ที่ คุณลุงพยัพ โทร 082-1734320


 (http://upic.me/i/n8/93hu1.jpg) (http://upic.me/show/61857459) (http://upic.me/i/2r/vx2h2.jpg) (http://upic.me/show/61857460) (http://upic.me/i/vp/u50x3.jpg) (http://upic.me/show/61857461) (http://upic.me/i/g2/73ow4.jpg) (http://upic.me/show/61857462) (http://upic.me/i/tx/fk8h5.jpg) (http://upic.me/show/61857463) (http://upic.me/i/r5/u9aj6.jpg) (http://upic.me/show/61857464)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ธันวาคม 06, 2017, 07:56:05 PM
สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ วันที่ 6 ธ.ค. 2560
1. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
2. ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
3. อธิบดีกรมศาสนา
4. กระทรวงยุติธรรม
5. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ dsi
7. Polyplus ผู้ผลิตรายการ ข่าวใส่ไข่ของคุณหนุ่ม กรรชัย และ คุณมดดำ

จบทริปรอบนี้สำหรับการยืนหนังสือในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงครับ


 (http://upic.me/i/gq/gj7c1.jpg) (http://upic.me/show/61858425) (http://upic.me/i/lh/gqd52.jpg) (http://upic.me/show/61858426) (http://upic.me/i/uu/zccc3.jpg) (http://upic.me/show/61858427) (http://upic.me/i/hh/gnb94.jpg) (http://upic.me/show/61858428) (http://upic.me/i/oi/igke5.jpg) (http://upic.me/show/61858429) (http://upic.me/i/hg/js686.jpg) (http://upic.me/show/61858430) (http://upic.me/i/j7/k4c67.jpg) (http://upic.me/show/61858431)
หัวข้อ: Re: สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
เริ่มหัวข้อโดย: อีผี ที่ กันยายน 27, 2018, 03:18:00 PM
เป็นการสรุปกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะgclub (https://www.gclub-bet.com)