กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต [Archive] กระดานสนทนาธรรม
View full version: กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
1
 1. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 13 มิถุนายน 2567
 2. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 7-8 มิถุนายน 2567
 3. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 12 มิถุนายน 2567
 4. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 2,3,6 มิถุนายน 2567
 5. ตารางพบหมอของท่านอาจารย์ประจำเดือนมิถุนายน 2567 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เดินทางไปเจาะเลือดและพบหมอที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดในวันเดียวกัน
 6. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567
 7. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
 8. #แจ้งคณะลูกศิษย์ทุกท่านได้ทราบ# สารวัตร เอกลักษณ์ เคยทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว และเคยทำงานกับ อ.เกษม ตอนนี้ย้ายไปอยู่นครสวรรค์และได้รับคำสั่งให้ไปประจำที่สถานีตำรวจย่อยบ้านไร่ มีแต่อาคาร แต่เครื่องใช้ในการทำงานไม่มี ได้ขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์แ
 9. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
 10. งานก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ สภ.น้ำหนาว 8 พ.ย. 2565–2 พ.ย. 2566
 11. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว 18,20,21 พฤษภาคม 2567
 12. ภาพการทำงานพัฒนาที่โรงพยาบาลน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม วันที่ 9,10,18 พ.ค. 2567
 13. ภาพการทำงานพัฒนาที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว ของอาจารย์เกษม ช่วงวันที่ 14 ม.ค.–22 พ.ค. 2567
 14. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
 15. ภาพการทำงานพัฒนาสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว ของอาจารย์เกษม เจ้าหน้าที่และครอบครัว วันที่ 21-22 เมษายน 2567
 16. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
 17. โอนเงินเข้ากองทุนการกุศล
 18. โอนเงินเข้าบัญชีให้เป็นของกองทุนวัดและกองทุนเพื่อการกุศล ฯ 5 มี.ค. 2563
 19. โอนเงินให้เป็นของกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล 5 ก.พ. 63
 20. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
 21. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 22. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 23. กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
 24. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศลวัดสามแยก
 25. สอบถามเรื่อง สวัสดิการค่าไฟฟ้าในวัด
 26. อาจารย์เกษมมอบเงินให้นายศุภกร พเนตรรัมย์(เกม 1) เพื่อไปหาหมอฟัน
 27. หนังสืออนุมัติสั่งจ่ายเพื่อซื้อรถ Eco Car