กระดานสนทนาธรรม

กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป) => กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: arthit@admin1 ที่ มีนาคม 23, 2015, 12:25:23 PM

หัวข้อ: แจ้ง กระดานใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: arthit@admin1 ที่ มีนาคม 23, 2015, 12:25:23 PM
กระดานใหม่ ต้องสมัคสมาชิก ใหม่
หมายเหตุ : กระดานใหม่นี้ จะไม่มีข้อมูลของกระดานเก่า
หัวข้อ: Tipitaka How ?
เริ่มหัวข้อโดย: Nai Nirut Jotilipikara ที่ มีนาคม 28, 2015, 01:56:46 AM
ฯลฯ
..
อยากจะบวช อวดตั้ง ตรงใจ
อยากขอไกลจากเรือน เพื่อนผอง
อยากจะซบซากใจ ใฝ่ปอง
บำเพ็ญครอง ประลองจิต คิดไป
..
เป็นพระพุทธ พระภาคว์ ภควา
เป็นปัจเจกพุทธา ท่านว่าไว้
ให้แข่งเนกขัมมา บารมี
ให้แข่งดี ว่าได้ เพื่อนิพพาน
..
แต่วานวัน วาระนี้ ไม่มีเหตุ
เป็นเครื่องเสร็จ เผด็จวันสังหาร
เพราะเรื่องราว เร่รอบประกอบการ
ใช่วันผ่านผันพ้นอาจิณ
..
ถ้าบวชได้ ไหว้พระ อุปัชฌาย์
ใคร่วอนมา เหตุภพ จะจบสิ้น
จงเกิดเหตุ เจตจูงจิต บรรณศิลป์
แจ้งจบสิ้นสังเกต ว่าเหตุควร ..ฯ
หัวข้อ: Tipitaka Myway ?
เริ่มหัวข้อโดย: Nai Nirut Jotilipikara ที่ มีนาคม 28, 2015, 10:25:44 PM
******
ก็สำคัญว่าจะบวชนั้น. จะตั้งต้นจากตรงไหน.  ก็เมื่อถึงวันที่อุปัชฌาจารย์สิ้นแล้ว  ข้าพเจ้าก็ถึงเวลาที่ไม่มีที่ไป  ข้าพเจ้าจะต้องคืนทางที่จะต่อเรื่องจากเดิม เพราะเหตุแห่งการบวช มีเหตุเป็นมาเพียงนี้.

เมื่อกำหนดให้เป็นไปแล้ว ก็ข้าพเจ้าต้องเดินทางต่อไปนี้นั้น. ด้วยอะไรควรเป็นเหตุที่สุด เช่นว่า " ปัจเจกะพุทโธ โหมิ อนาคะเต " อย่างนี้ จนสิ้นชีวิตหนึ่ง คือบวชให้ได้ตลอดไปตั้งแต่วันที่อุปัชฌาย์สิ้นลง จวบจนตลอดสิ้นชีวิตตลอดไป.

ถ้าเป็นดั่งคำว่านี้ คำสัตย์ ที่พูดไว้เป็นเหมาะสม ในแต่ละแห่งละที่ ก็จะหมดจด และคงควรเป็นเหตุแห่งความสิ้นทุกข์ได้. แต่ถ้าไม่บวชก็คงต้องเข้าโทษในตน เพราะว่าคำที่พูดผ่านมาแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่เหมาะไม่สม.  เพราะพูดแต่ว่าตนเองเป็นคนดี และอาจจะบวชได้.

✿ : sites.google.com/site/watpasuntiworrayan