ชี้แจงกรณีคุณ Noonie คัดค้านเรื่องการแทรกคิวสละ - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ชี้แจงกรณีคุณ Noonie คัดค้านเรื่องการแทรกคิวสละ[คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่]


คณะกรรมการวัดสามแยกขอชี้แจงคุณ Noonie ที่คัดค้านมาเป็นข้อๆดังนี้ครับ

1.ที่ว่าไม่เห็นด้วยกับการให้คนใกล้วัดได้ทำก่อนนั้น ทางคณะกรรมการใช้แนวทางเดิมเหมือนตอนที่มีการแบ่งกลุ่มครั้งแรกครับโดยให้ผู้อยู่ใกล้ได้ทำก่อนเป็นกลุ่มแรกๆเช่น คนวัด คนในวัด ไวยาวัจกร เพราะคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ดูแล และSupportวัดในเวลาที่วัดมีปัญหาเป็นกลุ่มแรกครับ และเนื่องจากเรื่องการแทรกคิวนี้กรรมการได้นัดประชุมกันในวันที่ 28 พฤศจิการยนซึ่งตรงกับวันประชุมกรรมการชุดใหญ่ประจำเดือนพอดี ทำให้เมื่อมีการลงมติและประกาศระเบียบออกไปถ้าให้คนไกลเข้าจับฉลากด้วยทางวัดเกรงว่าคนไกลจะมาไม่ทันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ให้คนใกล้วัดเข้าทำก่อนครับ

2.ที่ว่าน่าจะกำหนดวงให้แคบลงมา ในข้อนี้ทางวัดไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องมาจับฉลากนะครับ ให้สมัครเข้ามาเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมที่จะทำและสามารถขึ้นมาวัดได้ทุกเมื่อ

3.เรื่องเพิ่มกลุ่มเพื่อให้คนที่เผอิญมีคิวใกล้คิวสละนั้น ตรงนี้ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการเข้าแทรกคิวสละครับทางวัดต้องการให้ลูกศิษย์ที่อยากแทรกและมีความพร้อมเท่านั้นได้ทำครับและใช่ว่าทุกคนที่ได้คิวใกล้วันสละจะสามารถขึ้นมาวัดก่อนหรือหลังคิวตัวเองได้ทุกคนและยังต้องรอคนใกล้คิวสละรายอื่นๆเพื่อมาจับฉลากกัน การจะนัดคนหลายๆคนมาจับฉลากกันในวันที่ใกล้วันสละนั้นทำได้ยากครับเพราะต้องรอทั้งคนที่ได้คิวก่อนวันสละและคนที่ได้คิวหลังวันสละด้วยและใช่ว่าทุกคนจะสามารถลางานหลายๆวันติดต่อกันได้

4.คุณ Noonie และลูกศิษย์วัดสามแยกทุกท่าน สามารถเสนอความคิดเห็นได้ครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือคัดค้าน แต่การคัดค้านนั้นจะต้องมีเหตุมีผลสามารถชี้แจ้งต่อคณะกรรมการได้ และถ้าหากสามารถยกเรื่องในพระไตรปิฎกหรือคำที่อาจารย์เกษมเคยพูด มาเทียบเคียงได้ด้วยก็จะยิ่งดีครับ 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8