กระดานสนทนาธรรม

กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป) => กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ตุลาคม 19, 2017, 06:43:28 PM

หัวข้อ: เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลพระสูตร (บางส่วน) ที่จะเสนอหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ ตุลาคม 19, 2017, 06:43:28 PM
เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลพระสูตร (บางส่วน) ที่จะเสนอหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล
        ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำพระสูตร (บางส่วน) เพื่อเสนอหน่วยงานเป็นข้อมูล และแจ้งกลุ่มคณะลูกศิษย์ ได้ร่วมพิจารณาโดยทั่วกัน นั้น
        คณะลูกศิษย์ ได้เสนอให้เพิ่มคำอธิบายศัพท์ และเพิ่มพระสูตรในเอกสาร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาให้เข้ากับเรื่องที่อาจารย์ให้ดำเนินการ และเพิ่มข้อมูล ดังนี้
          1. เพิ่มคำอธิบายในหน้า 1 และ 5
          2. เพิ่ม “อัคคิขันธูปมสูตร” ในหน้า 10
รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
        จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ จะนำเรียนอาจารย์ต่อไป


  (http://www.mx7.com/i/0b3/wswPcP.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberajjwRmex5LtR) (http://www.mx7.com/i/16c/MwzuUX.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AbEMlNaDlfDLNDEo) (http://www.mx7.com/i/22a/RIo9Cu.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AbEMmv7ZUpFRmB9s) (http://www.mx7.com/i/15b/9TBiLR.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberdR6lHbv6vLAm) (http://www.mx7.com/i/2cf/H3rBBf.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AbereV2oxUFHGDKs) (http://www.mx7.com/i/2ef/6UWXyU.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberfYYroFBHvsTV) (http://www.mx7.com/i/19b/ter4FK.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AbEMnz42L9JgD3pH) (http://www.mx7.com/i/2b8/0nXQLp.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberhoTawYAwpqx4) (http://www.mx7.com/i/0eb/84nz6X.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberisPdnIDOUhbR) (http://www.mx7.com/i/1c5/S90G5y.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberjSJWw3NNkzYN) (http://www.mx7.com/i/116/u96FGs.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AberkWFZmMLw4g3G) (http://www.mx7.com/i/2b4/2SQTdg.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AbEMoD05BTMsmit1) (http://www.mx7.com/i/0ae/3K6lOO.jpg) (http://www.mx7.com/view2/AbernqwLlRYMZpvo)