ประกาศจากวัดป่าสามแยก [Archive] กระดานสนทนาธรรม
View full version: ประกาศจากวัดป่าสามแยก
1 2 »
 1. บัญชีธนาคารกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 15 มิ.ย. 2567
 2. ท่านอาจารย์ปู่ให้หาปลากระเบนสดที่ตายแล้วมาทำยาแก้หอบหืด
 3. พระได้ออกจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยกแล้ว
 4. เรื่อง การส่งสิ่งของผ่านบริษัทขนส่งมาทำบุญกับที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 5. ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
 6. แจ้งเรื่อง นมที่จัดขึ้นถวายสงฆ์ได้
 7. แจ้งเรื่อง การแทนค่าของวัด
 8. เรื่อง เสนอชื่อผู้ประสานงานร่วม
 9. รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
 10. ผู้ที่ส่งของมาทำบุญ ถ้าถวายเป็นของสงฆ์ ทางวัดจัดการได้ยาก ,ถ้าถวายเป็นของวัด ทางวัดจัดการได้ง่าย
 11. ห้ามตักอาหารเดนสงฆ์ไปกินนอกวัด ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตโดยมีงานด่วน
 12. แจ้งเรื่อง การโอนเงินเพื่อบูชาธรรม
 13. ประกาศ คนที่ชื่อธัญญาภรณ์ คำจั่น ห้ามติดต่อและห้ามเกี่ยวข้องกับอาจารย์และวัดสามแยกอีกต่อไป
 14. ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
 15. สงเคราะห์อาหารเช้าให้เด็กโรงเรียนบ้านดงคล้อ
 16. ประกาศความผิดและขอขมา เรื่อง การแทนค่าจัดอาหารถวายสงฆ์และแทนค่าจัดสำรับอาหารให้อาจารย์
 17. ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
 18. เมื่อไม่มีสงฆ์หรือตัวแทนสงฆ์
 19. ระเบียบเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มาพักอาศัยอยู่ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ในวาระสุดท้าย)
 20. เรื่อง การลงทะเบียนและการขอใช้โทรศัพท์ในที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 21. ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่อง การเข้าพักที่ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 22. ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
 23. เรื่อง นางอุบล ผลพฤกษา (บล)
 24. ประกาศเรื่อง การกล่าวคำอธิษฐานทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาจ้ดสำรับด้วยตนเอง
 25. เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14
 26. ประกาศเรื่อง ปลด นายธวัชชัย สุวรรณ ออกจากถือบัญชีแทนอาจารย์เกษม และตั้งให้ นางสาวอรนุช ไกรเสือ เป็นผู้ถือบัญชีแทนอีกผู้หนึ่ง
 27. ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานกับชาวบ้านภายนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 28. "อาจารย์เกษม ประกาศการกลับมาเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังเดิม" วันที่ 3 มกราคม 2561
 29. ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต รอบที่ 3
 30. ข้อความคำสอนของอาจารย์ (2 ก.ย. 2560)
 31. คณะกรรมการฯ ยกเลิกการลงโทษให้ผู้กระทำความผิดกับคณะกรรมการฯ
 32. เรื่อง การเปลี่ยนรถเพื่อใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 33. คนสมัยเหมือนแส้กรีดน้ำ
 34. เรื่อง อาจารย์เกษม “ยกเลิกการลงโทษ” ทุกคนทุกรณี
 35. เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก จำนวน 2 คิว วันที่ 10-16 ก.ย. 60 (7 วัน) และ 30 ส.ค. 61 (1 วัน)
 36. เรื่อง สรุปยอดเงินและรายการวัสดุ ในการร่วมช่วยเหลือสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม)
 37. เรื่อง บัญชีกองทุนเพื่อการกุศล "เฉพาะกิจ" เกี่ยวกับ การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค)
 38. เรื่อง การให้อภัยนางจิตรา สุภาไชยกิจ (จิต)
 39. ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (รอบใหม่)
 40. ประกาศ จากอาจารย์เกษม เรื่องไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยายมุก และห้ามไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับอาจารย์เกษม
 41. ประกาศที่พักสงฆ์ป่าสามแยก เรื่องคดีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
 42. กติการการจัดสำรับให้อาจารย์เกษม สำหรับผู้ถือ 1 และผู้ถือหลายอย่าง
 43. วันที่ 26 ธันวาคม 2559 อาจารย์เกษม ได้เดินทางไปตรวจงานตามหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ดังนี้
 44. เรื่อง ขอขมาในความผิดพลาด จากการเปิดตู้รับบริจาค และขออนุญาตนำเงินทั้งหมดมาเข้าบัญชีกองทุนบำรุงวัด
 45. เรื่อง ขอขมาในการทำงานลัดขั้นตอน ที่ได้นำเงินกองทุนเพื่อการกุศล มาจ่ายค่าจ้างสร้างโรงเรือน โดยไม่ได้เสนอขออนุมัติจากอาจารย์
 46. ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม (เปิดรับ 6 ธันวาคม 2559)
 47. อัยการเลื่อนนัดอาจารย์เกษม (Update 21-11-59)
 48. แจ้งเรื่อง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องทำระบบน้ำสะอาดที่หน่วยป่าไม้นาพอสอง เตรียมข้อมูลเพื่อจะสืบ
 49. ประกาศ เรื่อง สำนักสงฆ์ป่าสามแยกไม่รับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกชนิด
 50. ประกาศ เรื่อง ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกไม่รับอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารพิษ สารเคมี และสารเร่งโต