แสดงกระทู้ - อัมรินทร์ คารศรี
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - อัมรินทร์ คารศรี

หน้า: [1] 2 3 ... 17
1
แจ้งเรื่องอาการของท่านย่าและขออนุญาตจัดการเรื่องอาหาร

2
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)

1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป

    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น


2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่

- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0

3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)
1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป
    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น
2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่
- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0
3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
    - อวิกา ตั้งกุลธวัชวงศ์ (เดือน) 084-7374135

3
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)

1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป
    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น

2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่

- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0

3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)
1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป
    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น
2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่
- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0
3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
    - อวิกา ตั้งกุลธวัชวงศ์ (เดือน) 084-7374135

4
ตารางนัดพบหมอของอาจารย์ที่ขอนแก่น ณ ปัจจุบัน (เวลาโดยประมาณ)

23 พ.ค. 2566
09.00 หมอนัดรับยาที่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ของ รพ. ศูนย์ขอนแก่น โดยปู่ไม่ต้องมาเอง ผู้ประสานงานคนวัดจะไปติดต่อแทน โดยจะไปค้างคืนที่ขอนแก่น วันที่ 22 พ.ค. 2566

25 พ.ค. 2566
11.30 - 12.00 น. พาปู่เดินทางจากวัดสามแยกไปรพ. ราชพฤกษ์ ขอนแก่น
16.00 - 18.30 น. หมอนัดเจาะ เลือดและตรวจรักษา ปู่จะต้องมาด้วยตนเอง
*ถ้าปู่ไหว ปู่จะเดินทางกลับวัดในวันเดียวกัน แต่ถ้าไม่ไหวจะพักค้างคืน

5
อาจารย์กำลังเดินทางกลับวัด โดยออกจากโรงพยาบาลที่ขอนแก่น วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 15.40 น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

6
พรุ่งนี้ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์จะเดินทางกลับวัด เนื่องจากหมอให้อาจารย์ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

7
หมอเริ่มให้ยาสเตียรอยด์เพื่อกดภูมิคุ้มกันแก่อาจารย์แล้ว เพื่อแก้ไขภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัว ยานี้ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีภูมิคุ้มกัน หมอบอกว่าใครไอ ใครไม่สบาย ตัดออกให้หมด ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร

8
เวลา 19.45 น. อาจารย์ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว ตอนนี้อาจารย์รู้สึกตัวดี

9
วันที่ 30 เมษายน 2566 อาจารย์เข้าห้องผ่าตัด เวลาประมาณ 16.45 น. 
หมอจะใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมงและให้พักฟื้น 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง จึงแจ้งทางลูกศิษย์ทราบโดยทั่วกัน

10
ปู่บอกว่า หมอเขาแจ้งไว้ว่าไม่อยากให้คนมาเยี่ยมปู่ เพราะอาจจะเอาเชื้อโรคมาให้ปู่ซึ่งตอนนี้ร่างกายอ่อนแอ ถ้ามีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาอีกจะยาก ปู่บอกว่า อยากให้เข้าใจหมอเขาด้วย คุณหมอเขาไม่ชอบ ไอเราน่ะไม่เป็นไร

11
เรื่องที่ลูกศิษย์ปรึกษากันว่าควรขอความยินยอมเจ้าของคิวจัดสำรับให้ปู่ เลื่อนคิวออกไปหรือสละคิว เพื่อให้ปู่ได้มีเวลาอุทิศบุญรักษาตัวนั้น ตอนนี้มีเจ้าของคิวท่านนึงติดต่อเข้ามาปรึกษาทางวัดว่าควรยกเลิกคิวหรือควรทำอย่างไร เพราะได้อ่านความคิดเห็นของลูกศิษย์ในกลุ่มมา

ได้แจ้งปู่แล้ว ปู่บอกว่า

"ยังไม่หยุด สู้ต่อไป เราตายก็ตายผู้เดียว สอนไว้แล้ว"

12
วันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. หมอนัดผ่าตัดลูกอัณฑะออกเพื่อลดการปวด (แผลเล็กประมาณ 2 ซม.) และตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากไปตรวจหามะเร็ง (รอผล 14 วัน)

13
สรุปผล
ผ่าตามหมอแนะนำ 73%
ไม่ผ่าหรือรักษาด้วยวิธีอื่น 27%

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. อาจารย์ตกลงผ่าตัดลูกอัณฑะออกเพื่อลดการปวดและตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากไปตรวจหามะเร็งตามที่หมอแนะนำ

รอพยาบาลเช็คคิวคุณหมอเพื่อนัดเวลาผ่าตัด

14
ความคืบหน้าอาการ อ.เกษม หมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ปู่อยากฟังข้อเสนอจากลูกศิษย์(ด่วน) ว่าจะตัดหรือไม่ตัด รายละเอียดอยากให้ฟังจากในคลิป

ถ่ายทอดสด พิเศษ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16.36 นาที


อยากให้คณะลูกศิษย์แสดงความเห็นลงในลิ้งค์นี้นะครับ
https://forms.gle/F5hr4FoMERKgUbDz8
หรือต้องการโทร อยากให้โทรเบอร์ 087 779 6174

15
26 เม.ย. 2566 เวลา 19.34 น.
ความคืบหน้าอาการของอาจารย์เกษม
ผลตรวจเพิ่มเติมวันนี้
ผลตรวจเสมหะไม่พบเชื้อที่หมอสงสัยว่าปอดติดเชื้อ
ผลตรวจ ATK ไม่พบโควิด

ช่วงเช้าอาจารย์ไม่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองอย่างอื่น นอกจากลิ้นแข็งเหมือนเมื่อวาน
ช่วงบ่ายมีอาการหายใจหอบเหนื่อย เคาะปอดแล้วมีความผิดปกติ พยาบาลต้องการสังเกตอาการใกล้ชิดจึงแจ้งว่าจะย้ายท่านอาจารย์จากห้องแยกโรค มาที่ห้องรวม หน้าโต๊ะพยาบาลในห้องโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากมีภาวะกึ่งวิกฤต หมอต้องให้ออกซิเจนชนิดเข้มข้นและยาฆ่าเชื้อ

จึงขอย้ายอาจารย์ไปโรงพยาบาลราชพฤกษ์ที่ขอนแก่น (เอกชน) โดยจะได้เข้าห้อง ICU แบบเป็นห้องกระจกแยกผู้ป่วยแต่ละคน หมอประเมินอาการเบื้องต้นว่าอาจจะต้องอยู่ ICU 7 วัน
ขณะนี้อาจารย์ได้รับออกซิเจนแล้วพอเป็นพอไป  กำลังรอรถพยาบาลจากรพ. ราชพฤกษ์มารับตัว


====================================================

เบื้องต้นอาจารย์ยังไม่มีอาการวิกฤต ตอนนี้มีอาการลิ้นแข็งเหมือนเมื่อวาน ความดันต่ำ และมีไข้เล็กน้อย แต่อาจารย์ยังรู้สึกตัวปกติ
หมอให้ยา เจาะเลือดและตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ รอฟังผลพรุ่งนี้
คืนนี้หมอให้นอนห้อง ICU ดูอาการไปก่อน ถ้าไม่มีอะไรน่ากังวลก็สามารถย้ายไปห้องธรรมดาได้


หน้า: [1] 2 3 ... 17