กระดานสนทนาธรรม

กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป) => กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ พฤศจิกายน 13, 2017, 08:04:31 AM

หัวข้อ: เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสาร “อธิบายนรก” จำนวน 6 เรื่อง
เริ่มหัวข้อโดย: อัมรินทร์ คารศรี ที่ พฤศจิกายน 13, 2017, 08:04:31 AM
เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสาร “อธิบายนรก” จำนวน 6 เรื่อง
        ด้วย คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสาร “อธิบายนรก” จำนวน 6 เรื่อง
          1.อรรถกถาเภทสูตร
          2.อรรถกถาตัณหาวรรค เรื่องปลาชื่อกปิละ
          3.เรื่องมูลเหตุเกิดมงคลปัญหา
          4.อรรถกถาอุบาลีเถรคาถา
          5.อรรถกถากปิลสูตรที่ 6
          6.วินีตวัตถุปาราชิก ข้อ  4
ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
        จึงขอให้นำแจ้งในกลุ่มคณะลูกศิษย์ ได้ร่วมพิจารณาโดยทั่วกัน ทั้งนี้ กำหนดถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจะได้นำเรียนอาจารย์ต่อไป


 (http://upic.me/i/qf/tvxi1.jpg) (http://upic.me/show/61760129) (http://upic.me/i/4w/47422.jpg) (http://upic.me/show/61760130) (http://upic.me/i/az/kgn53.jpg) (http://upic.me/show/61760131) (http://upic.me/i/q7/l7dm4.jpg) (http://upic.me/show/61760132) (http://upic.me/i/9e/y7fa5.jpg) (http://upic.me/show/61760133) (http://upic.me/i/35/dc7e6.jpg) (http://upic.me/show/61760134) (http://upic.me/i/jd/7dnn7.jpg) (http://upic.me/show/61760135)