คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด [Archive] 2 กระดานสนทนาธรรม
View full version: คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด
« 1 2
  1. บวชแล้วสึก ถึง7ครั้ง ครั้งที่7เดินไปจะขอบวชอีก บ่นไปด้วยว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แล้วบรรลุเป็นพระโสดาบัน
  2. สั่งให้คนไปฆ่าผัว แต่สุดท้ายตัวเองรู้ข่าวว่าผัวตายจริง หัวใจตัวเองก็แตกตาย
  3. ทางของคนเสื่อม. 46-309
  4. การเล่าเรียนมี ๓ อย่าง(เล่ม11หน้า102)
  5. ยินดีในบุญครับ