กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล [Archive] 2 กระดานสนทนาธรรม
View full version: กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล
« 1 2
  1. ขอขมา ภิกษุสงฆ์ วัดสามแยก ( เคยด่า )
  2. ขอขมา ภิกษุสงฆ์