กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล [Archive] กระดานสนทนาธรรม
View full version: กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล
1 2 »
 1. แจ้งขอร่วมทำบุญกับกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล
 2. โอนเงินให้เป็นของกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล
 3. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
 4. โอนเงินเ้ากองทุนเพื่อการกุศล
 5. โอนเข้ากองทุนวัด และกองทุนท่านปู่ เกษม กองทุนละ 500
 6. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล 1000 บาท
 7. โอนเงินเข้ากองทุนบำรุงวัดสามแยก 1000 บาท
 8. ถวายสงฆ์และกองทุน
 9. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล 500 บาท
 10. โอนเงินเข้ากองทุนที่่พักสงฆ์ป่าสามแยก
 11. โอน 500เข้ากองทุน
 12. โอน 500เข้ากองทุน
 13. โอน 1000 เข้ากองทุน
 14. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 15. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 16. ฝากถามอาจารย์ครับ...
 17. โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก
 18. อยากให้อาจารย์แสดงธรรมให้มากกว่านี้ครับ
 19. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 20. โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก
 21. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 22. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 23. โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศลวัดสามแยก
 24. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 25. โอนเงินค่าทำอาหารเลี้ยงท่านอาจารย์เกษม
 26. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 27. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 28. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 29. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 30. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 31. กองทุนวัดสามแยก
 32. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 33. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 34. สอบถามวิธีส่งเรื่องสอบถามอาจารย์ตอนถ่ายทอดสด
 35. โอน 1000 เข้ากองทุน
 36. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 37. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 38. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 39. โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
 40. กองทุนวัดสามแยก
 41. แจ้ง ขอเงินคืน ที่ได้ทำบุญไป (ที่วัดสามแยก) ทั้งหมด รวมของพ่อแม่ เพื่อน
 42. บัญชีบำรุงวัด ตอนนี้ใช้บัญชีไหนครับ
 43. กรณี [เปลี่ยนแปลงการใช้เงินจาก "เงินกองทุนบำรุงวัด" เป็น "กองกลางฉุกเฉินโรงทาน"]
 44. เรืองอยากให้อาจารย์เกษมบวชเณร
 45. กราบขอขมา ภิกษุวัดสามแยก
 46. สอบถามเรื่องลิ้งค์พระไตรปิฎก
 47. สอบถามเรื่องการสมัครเข้าคิวจัดอาหารถวายอาจารย์เกษม
 48. ขอ ขมาภิกษุวัดสามแยก
 49. ขอขมา ภิกษุสงฆ์ และ วัดสามแยก
 50. ขอขมา ภิกษุสงฆ์ และ วัดสามแยก