กรณี [เปลี่ยนแปลงการใช้เงินจาก "เงินกองทุนบำรุงวัด" เป็น "กองกลางฉุกเฉินโรงทาน"] - กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กรณี [เปลี่ยนแปลงการใช้เงินจาก "เงินกองทุนบำรุงวัด" เป็น "กองกลางฉุกเฉินโรงทาน"]

ผมอยากทราบว่า
กองทุนบำรุงวัด คือ "กองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก"  ใช่หรือไม่ครับ

ผมอยากทราบว่า
กองทุนบำรุงวัด คือ "กองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก"  ใช่หรือไม่ครับ

ใช่ครับ

ตามที่มีมาในประกาศ [http://www.samyaek.com/board/index.php?topic=368.msg474;topicseen#msg474]

ผมซึ่งได้อ่านคำประกาศแล้ว  ก็เห็นว่า  ชื่อกองทุนที่เปลี่ยนแปลงควรหรือไม่ที่จะให้สอดคล้องกับ(อักษร)ชื่อกองทุนเดิม  จะว่าไปผมก็เข้าใจ(ลังเล)นะครับว่าหมายถึงกองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จริงอยู่ที่มันเป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกเพื่อความเข้าใจเท่านั้น แต่หากจะมีกรณีเช่นนี้อีก ผมก็อยากให้เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเดิมที่เป็นอยู่ครับ เพื่อจะได้เข้าใจเป็นอันเดียวกัน

อีกประการ  เมื่อมีการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว การประกาศขึ้นเว็บ ควรเป็นใบประกาศที่มีการรับรองด้วยลายเซ็นต์ หรือตราประทับของท่านอาจารย์หรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเพียงหนึ่ง เพราะที่ผมเห็น ก็มีเพียงคนเดียวที่เซ็นต์(หลังจากที่ผ่านคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องมาแล้วนะครับ)

อีกประการ  มิทราบว่า กองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก มีวัตถุประสงฆ์อะไรบ้าง ผมหาอ่านไม่เจอครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจะอนุมานอย่างนี้ว่า เป็นไปเพื่อการบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยกและหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช่หรือไม่ครับ

ปล. ผมไม่รู้การดำเนินงานและมีความสงสัยอยู่ จึงได้เขียนมาเช่นนี้ หากมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล ผมก็ขออภัยด้วยครับ

ตามที่มีมาในประกาศ [http://www.samyaek.com/board/index.php?topic=368.msg474;topicseen#msg474]

ผมซึ่งได้อ่านคำประกาศแล้ว  ก็เห็นว่า  ชื่อ(เงินกองทุนบำรุงวัด)ควรหรือไม่ที่จะให้สอดคล้องกับ(อักษร)ชื่อกองทุนเดิม  จะว่าไปผมก็เข้าใจ(ลังเล)นะครับว่าหมายถึงกองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จริงอยู่ที่มันเป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียกเพื่อความเข้าใจเท่านั้น แต่หากจะมีกรณีเช่นนี้อีก ผมก็อยากให้เขียนให้สอดคล้องกับชื่อเดิมที่เป็นอยู่ครับ เพื่อจะได้เข้าใจเป็นอันเดียวกัน

อีกประการ  เมื่อมีการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว การประกาศขึ้นเว็บ ควรเป็นใบประกาศที่มีการรับรองด้วยลายเซ็นต์ หรือตราประทับของท่านอาจารย์หรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเพียงหนึ่ง เพราะที่ผมเห็น ก็มีเพียงคนเดียวที่เซ็นต์(หลังจากที่ผ่านคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องมาแล้วนะครับ)

อีกประการ  มิทราบว่า กองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก มีวัตถุประสงฆ์อะไรบ้าง ผมหาอ่านไม่เจอครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจะอนุมานอย่างนี้ว่า เป็นไปเพื่อการบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยกและหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช่หรือไม่ครับ

ปล. ผมไม่รู้การดำเนินงานและมีความสงสัยอยู่ จึงได้เขียนมาเช่นนี้ หากมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล ผมก็ขออภัยด้วยครับ

คณะกรรมการวัดสามแยก ขอชี้แจงถึงคุณ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นข้อๆดังนี้ครับ

1.ทางวัดไม่ได้เปลี่ยนชื่อบัญชีหรือกองทุนครับ แต่เป็นการนำเงินจากอีกกองทุนมาใช้จ่ายแทนกองทุนเดิมเนื่องจากการนำเงินกองทุนบำรุงวัดมาจ่ายค่าจ้างคนงานนั้นไม่ถูกต้องครับจึงได้นำเงินจากกองกลางฉุกเฉินโรงทานมาจ่ายแทน มิใช่การเปลี่ยนชื่อกองทุนแต่อย่างใด (กองทุนทั้ง2ยังคงสภาพเดิมและไม่ได้มีการปิดหรือเปลี่ยนชื่อกองทุนแต่อย่างใด)

2.ทางวัดมีนโยบายในการเซ็นต์ชื่อรับรองหนังสือต่างๆ ว่าให้เซ็นต์โดยคณะกรรมการครับไม่ให้มีการเซ็นต์ชื่อแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นเรื่องเฉพาะของคนๆนั้นหรือเป็นเรื่องเฉพาะของอาจารย์เกษมเท่านั้นครับ

3. กองทุนนี้เปิดขึ้นสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ในการร่วมสมทบทุนบำรุงรักษาที่พักสงฆ์ป่าสามแยก  โดยจะนำมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับระบบวัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 18, 2016, 07:50:04 PM โดย ทีมงานวัดสามแยก »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8