แสดงกระทู้ - ไผ่หอม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ไผ่หอม

หน้า: [1]
1
สวัสดีครับทีมงานวัดสามแยก
พอดีได้อ่านกระทู้ก่อนหน้าว่าสามารถฝากคำถามถึงอาจารย์ได้ผ่านทางทีมงานในกระดานนี้
อยากฝากถามว่า...

"...ผมเคยบวชเมื่อสิบปีที่แล้ว บวชตามประเพณี ขณะนั้นผมอยากสูบบุหรี่มาก
บังเอิญผมได้เจอกับยาเส้นและกระดาษวางทิ้งไว้ที่โคนเสาโดยที่กุฏินั้นไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว
ด้วยความที่ไม่รู้พระวินัย และสำคัญว่าเจ้าของเขาสละแล้ว จึงถือวิสาสะมวนยาเส้นมาสูบเสียหนึ่งมวน
จากวันนั้นก็ไม่ได้กระทำอีก บวชเพียงเดือนนึงได้สึกออกมา
หลังจากนั้นมาเป็นฆราวาสได้มีจิตใจใฝ่ศึกษาทางธรรมมากขึ้นจากอานิสงฆ์การบวชคราวนั้น
ทำให้รู้สึกผิดต่อการกระทำนั้นแต่ไม่อาจวินิจฉัยตัดสินได้ด้วยปัญญาตนเอง
อยากทราบว่าการกระทำนั้นของผมผิดถึงขั้นปาราชิกหรือไม่ และพอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไหมครับ
หากอนาคตได้บวชอีกครั้งผมควรทำอย่างไรครับ เพื่อการก้าวหน้าทางปฏิบัติในภายภาคหน้า ขอบคุณครับ"...

ปล. จากที่ได้ค้นคว้าจากหนังสือ "อริยวินัย" (http://watnapp.com/media/book/a1.pdf) บอกว่าองค์แห่งอาบัติปาราชิกต้องครบ 5
องคแห่งอาบัติ ๑. เป็นของผู้อื่นเป็นชาติมนุษย์หวงแหนอยู่ ๒. สำคัญรู้ว่า เป็นของผู้อื่นหวงอยู่ ๓. ของนั้นราคา
บาทหนึ่งหรือราคากว่าบาทหนึ่งขึ้นไป ๔. จิตเป็นขโมย ๕. ลักได้ด้วยอวหาร (อาการที่ถือว่าเป็นลักทรัพย์) อย่างใด
อยางหนึ่งพร้อมด้วยองค์ ๕ น้ี้จึงเป็นปาราชิก (บพพสิกขาวรรณา หนา้ ๑๒๔).

ปล.2 คำถามที่อาจารย์เมตตาตอบผมสามารถหาดูหาฟังได้ทางไหนครับ

หน้า: [1]