โอนเงินเข้ากองทุนที่่พักสงฆ์ป่าสามแยก - กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


โอนเงินเข้ากองทุนที่่พักสงฆ์ป่าสามแยก

นายไชยวุฒิ เกตุหลิม และนางจรัสรัช เกตุหลิม โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนบำรุงที่พักสงฆ์ป่าสามแยก จำนวนเงิน 500 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2561 เวลา 12.49 น.ค่ะ

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8