เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14 - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14

เรื่อง  รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14 "เฉพาะคิวแทรกที่ 1 วันที่ 18-21 ม.ค. 2561" เนื่องจากได้รับแจ้งว่า "ขอจัดสำรับในวันดังกล่าวตามเดิม"

 


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9