เรื่อง อาจารย์เกษม “ยกเลิกการลงโทษ” ทุกคนทุกรณี - ประกาศจากวัดป่าสามแยก - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เรื่อง อาจารย์เกษม “ยกเลิกการลงโทษ” ทุกคนทุกรณี

เรื่อง  อาจารย์เกษม “ยกเลิกการลงโทษ” ทุกคนทุกรณี

 

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9