กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ภาพกิจกรรม 1-13 พ.ย. 2566 งานพัฒนา สภ.น้ำหนาว: เจาะบ่อบาดาล ปลูกต้นไม้ เทหินคลุก ไฟสนามฟุตบอล เปตอง อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ


2
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อาจารย์เกษม ดวงแพงมาตให้เดินทางไปหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำหนาว เพื่อนำตู้อินเวอร์เตอร์ที่ถอดไปส่งซ่อม มาติดตั้งเพื่อให้กลับมาใช้งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้

นอกจากนี้อาจารย์สั่งให้นำต้นผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ จากวัดไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปลูก บริเวณอาคารปฏิบัติการสายตรวจงานป้องกันปราบปรามและจราจรของสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว
3
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต เดินทางไปขอนแก่นเพื่อพบหมอตามนัด ระหว่างทางได้แวะเยี่ยมเจ้าหน้าที่และดูอาคารปฏิบัติการสายตรวจงานป้องกันปราบปรามและจราจรของสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว4
ท่านอาจารย์ปู่ให้หาปลากระเบนสดที่ตายแล้วมาทำยาแก้หอบหืด   
รายละเอียด
- ปลากระเบนสายพันธุ์ใดก็ได้ที่กินได้และเป็นยาได้ เช่น กระเบนดำ กระเบนขาว เป็นต้น
- เอามาทั้งตัวรวมเครื่องใน เพื่อใช้ทำยา
- มาจากทะเลที่สะอาด ไม่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตรหรือชุมชนต่าง ๆ
- ไม่ใส่สารฟอร์มาลีน หรือสารเคมีใด ๆ
- เป็นปลาที่ตายแล้วและแช่แข็งเพื่อขนส่งทางไกลได้
- ถ้าจะส่งมาวัดด้วยขนส่งเอกชน ขอให้ส่งกับบริษัท Inter Express  แบบแช่แข็ง ใส่ถุงพลาสติกก่อนแล้วใส่กล่องกระดาษ

ใครสามารถหาปลากระเบนที่ปลอดภัยตามนี้มาให้วัดได้ ขอให้ติดต่อผู้ประสานงานก่อนที่จะส่งมาวัด โทร. 0877796174 (ตอง)
5
ตารางนัดพบหมอของอาจารย์ประจำเดือนกรกฎาคม
 
15 ก.ค. 2566 
เดินทางจากวัดสามแยกไปพักที่ขอนแก่น
 
16 ก.ค. 2566
เจาะเลือดและพบหมอที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์
เดินทางกลับวัดหลังพบหมอ ในเย็นวันที่ 16 ก.ค. 2566
 
18 ก.ค. 2566 
รับยาที่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ของ รพ. ศูนย์ขอนแก่น โดยอาจารย์ไม่ต้องมาเอง ผู้ประสานงานคนวัดจะไปติดต่อแทน
..........................
ตารางนัดพบหมอของภรรยาอาจารย์
 
20 ก.ค. 2566
พาภรรยาของอาจารย์เดินทางจากวัดสามแยก ไปเข้าพักที่ รพ. ศรีนครินทร์ เพื่อเตรียมตัวผ่าตัดในวันถัดไป และอยู่พักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันหลังผ่าตัด
6

กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดา
[๑๑๐๕] คนทั้งหลาย ให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมแล้ว เกิดที่ไหน ?
คนทั้งหลาย ให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมแล้ว
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง กษัตริย์ผู้มหาศาล
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง พราหมณ์ผู้มหาศาล
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง คหบดีผู้มหาศาล
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง เหล่าเทวดา ชั้นจาตุมหาราช
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง เหล่าเทวดา ชั้นดาวดึงส์
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง เหล่าเทวดา ชั้นยามา
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง เหล่าเทวดา ชั้นดุสิต
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง เหล่าเทวดา ชั้นนิมมานรดี
บางคนเข้าถึงความเป็นพวกแห่ง เหล่าเทวดา ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.

ประมาณแห่งอายุของมนุษย์
[๑๑๐๖] อายุของเหล่ามนุษย์ มีประมาณเท่าไร ?
คือ ประมาณ ๑๐๐ ปี
ต่ำกว่าบ้าง
เกินกว่าบ้างก็มี.

ประมาณแห่งอายุของเทวดาเทียบกับมนุษย์
อายุของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราช มีประมาณเท่าไร ? คือ
๕๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราช,
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ ปี.
๕๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราช.
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๙ ล้านปี.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ มีประมาณเท่าไร ? คือ
๑๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์,
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ปี.
๑,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์.
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นยามา มีประมาณเท่าไร ?
คือ ๒๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นยามา,
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑
ปี. ๒,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นยามา.
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๑๔ โกฏิ ๔ ล้านปี.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต มีประมาณเท่าไร ? คือ
๔๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต,
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี,
๔,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นดุสิต.
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๕๗ โกฏิ ๖ ล้านปี.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี มีประมาณเท่าไร ? คือ
๘๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี,
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้นเป็น ๑ ปี,
๘,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรดี.
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๒๓๐ โกฏิ ๔ ล้านปี.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี มีประมาณเท่าไร ? คือ
๑,๖๐๐ ปีของมนุษย์ นับเป็นวันหนึ่งและคืนหนึ่งของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี,
๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เป็น ๑ เดือน, ๑๒ เดือนโดยเดือนนั้น เป็น ๑ ปี,
๑๖,๐๐๐ ปีทิพย์โดยปีนั้น เป็นกำหนดอายุของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.
นับอย่างปีมนุษย์ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๙๒๑ โกฏิ ๖ ล้านปี.

พวกเทวดากามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งปวง
อายุของพวกเทวดากามาวจรสวรรค์ ๖ ชั้น
นับรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไร เป็น ๑,๒๒๘ โกฏิ ๕ ล้านปี โดยนับอย่างปีมนุษย์.


ประมาณแห่งอายุของรูปพรหม
[๑๑๐๗] ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปาริสัชชา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ?
มีประมาณเท่าส่วนที่ ๓ ที่ ๔ แห่งกัป [คือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔แห่งกัป].

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นพรหมปุโรหิตา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณกึ่งกัป.

ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญปฐมฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นมหาพรหมา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๑ กัป.

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตาภา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๒ กัป.


ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณาภา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๔ กัป.

ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญทุติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอาภัสสรา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๘ กัป.

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญ ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างสามัญไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นปริตตสุภา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๑๖ กัป.

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างกลาง ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอัปปมาณสุกา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๓๒ กัป.

ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดที่ไหน ?
ผู้เจริญตติยฌานได้อย่างประณีต ไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุภกิณหา.
อายุของเทวดาเหล่านั้น มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๖๔ กัป.

ผู้เจริญจตุตถฌาน
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาเหล่าอสัญญสัตว์
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นเวหัปผลา

บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอวิหา
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอตัปปา
บางคนไปเกิดพวกเทวดาชั้นสุทัสสา
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นสุทัสสี
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาชั้นอกนิฏฐา

บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ
บางคนไปเกิดเป็นพวกเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ

เพราะอารมณ์ต่างกัน
เพราะมนสิการต่างกัน
เพราะฉันทะต่างกัน
เพราะปณิธิต่างกัน
เพราะอธิโมกข์ต่างกัน
เพราะอภินีหารต่างกัน
เพราะปัญญาต่างกัน.


อายุของเหล่าเทวดาอสัญญสัตว์ และ
เหล่าเทวดาชั้นเวหัปผลามีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๕๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาชั้นอวิหา มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๑,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาชั้นอตัปปา มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๒,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสา มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๔,๐๐๐ กัป.

อายุของเหล่าเทวดาชั้นสุทัสสี มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๘,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาชั้นอกนิฏฐา มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๑๖,๐๐๐ กัป.

ประมาณแห่งอายุของอรูปพรหม
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงวิญญานัญจายตนภพ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๔๐,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ กัป.
อายุของเหล่าเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ มีประมาณเท่าไร ? มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ กัป.

เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือแม้ไปสู่ภวัคคพรหม
ย่อมกลับสู่ทุคติอีกได้ เหล่าสัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้น ก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ ภพไหน ๆ ชื่อว่า เที่ยงไม่มี

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้อย่างนี้

เพราะฉะนั้นแล เหล่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ คำนึงถึงความจริงข้อนี้
จึงเจริญมรรคอันอุดมเพื่อพ้นจากชรามรณะ
ครั้นเจริญมรรคอันบริสุทธิ์สะอาด ซึ่งมีปกติยังสัตว์ให้หยั่งถึงพระนิพพานแล้ว
ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน เพราะกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงฉะนี้แล.
[/size]
7
แจ้งเรื่องอาการของท่านย่าและขออนุญาตจัดการเรื่องอาหาร
8
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)

1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป

    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น


2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่

- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0

3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
   - อวิกา ตั้งกุลธวัชวงศ์ (เดือน) 084-7374135

9
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)

1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป
    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น

2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่

- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0

3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะขอเข้าพบอาจารย์ปู่เกษม ดวงแพงมาต (ด้วยมีเหตุจำเป็นบางประการ)
1. วันเวลาที่จะขออนุญาตเข้าพบอาจารย์ปู่ จะกำหนดให้เข้าพบได้สัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกๆ วันเสาร์ เวลาประมาณ 14:00 น. เป็นต้นไป
    *หมายเหตุ สัปดาห์ใดที่ไม่มีผู้ขอเข้าพบ  อาจารย์ปู่ก็จะมีเวลาได้พักมากยิ่งขึ้น
2. กฎระเบียบของผู้ที่จะเข้าพบอาจารย์ปู่
- ผู้ที่จะมา ต้องมีความจำเป็นจริงๆ หรือมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมเท่านั้น (หากอยากทราบอาการของอาจารย์ปู่ ให้ติดตามดูใน YouTube ได้) https://www.youtube.com/@samyaekmedia4541
- ต้องตรวจ atk ก่อนเข้าวัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ห้ามเข้าใกล้อาจารย์ปู่ ต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 4 เมตร
- คนที่ไม่สบายเช่น เป็นหวัด หรือไอ หรือมีไข้ห้ามเดินทางมาวัด
- การใช้ห้องน้ำและสถานที่นั่งพัก ต้องอยู่ในบริเวณที่ทางวัดกำหนดเท่านั้น
- อาหารและที่พักของผู้เดินทางมา จะต้องจัดหาเอง
- ควรอ่านระเบียบของทางวัดให้เข้าใจชัดเจนก่อนเดินทางมา https://www.samyaek.com/board/index.php?board=18.0
3. ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงาน (กลุ่มด่านหน้า)
    - นายสุวิทย์ เมืองมีศรี (โจ) ID line : 0836766449
    - นายสายัญ ประสาทหินพิมาย(มนตรี)0988525329
    - นายโอได สุวรรณวาท ID LINE : 0951811864
    - นายเจษฎา อังศุโชติ โทร 08 9445 3994 ID Line : jessada-aungsuchoti
    - พรรณชนก สืบพันธ์ (แหม่มน่ะ)ID Line : 0951972176
    - อวิกา ตั้งกุลธวัชวงศ์ (เดือน) 084-7374135
10
ตารางนัดพบหมอของอาจารย์ที่ขอนแก่น ณ ปัจจุบัน (เวลาโดยประมาณ)

23 พ.ค. 2566
09.00 หมอนัดรับยาที่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ของ รพ. ศูนย์ขอนแก่น โดยปู่ไม่ต้องมาเอง ผู้ประสานงานคนวัดจะไปติดต่อแทน โดยจะไปค้างคืนที่ขอนแก่น วันที่ 22 พ.ค. 2566

25 พ.ค. 2566
11.30 - 12.00 น. พาปู่เดินทางจากวัดสามแยกไปรพ. ราชพฤกษ์ ขอนแก่น
16.00 - 18.30 น. หมอนัดเจาะ เลือดและตรวจรักษา ปู่จะต้องมาด้วยตนเอง
*ถ้าปู่ไหว ปู่จะเดินทางกลับวัดในวันเดียวกัน แต่ถ้าไม่ไหวจะพักค้างคืน
หน้า: [1] 2 3 ... 10