เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 39 - ประกาศสด :- News live - กระดานสนทนาธรรม
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 39

วันที่ 20 มิถุนายน 2565
ประกาศจากที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 39

เนื่องด้วยมีคิวจัดสำรับว่างลง จำนวน 14 วัน คือ
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 - 8 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 14 วัน)
โดยนางเอื้อมพร ดาคอสต้า เจนไพร (คุณกบ) ยินดีสละคิวนี้ให้ผู้ที่ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยตรง ที่มีความประสงค์จัดสำรับ แต่ยังขัดสนอยู่ และคุณกบได้ออกค่าใช้จ่ายไว้ให้แล้ว
ผู้ที่ต้องการสมัครจัดคิวแทรกนี้ สามารถสมัครได้เพียง 1 ครอบครัว ต่อ 1 คิว คิวละ 1 วัน ให้ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิ์เลือกวันได้ก่อน โดยไม่มีการจับฉลาก

แจ้งความประสงค์สมัครจัดสำรับคิวแทรกทางโทรศัพท์และไลน์ได้ที่เบอร์ 087 965 0657
เปิดรับสมัคร วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น.
ปิดรับสมัคร เมื่อมีผู้สมัครครบ 14 วันแล้ว 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8