กระดานสนทนาธรรม - ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


ประกาศวัด, และเรื่องที่ควรทราบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจากวัดป่าสามแยก

ข่าวสาร และประกาศต่างๆ จากทางวัด (อ่านได้อย่างเดียว)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศสด :- News live

ประกาศสด :- News live

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบ


กระดานแจกสื่อธรรมะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือ คู่มืออุทิศบุญ

หนังสือ คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล อิงพระไตรปิฎก


กระดานกิจกรรมเด็กวัด (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์

รวมกิจกรรม-งานบุญ-ชวนเที่ยวของเหล่าบรรดาเด็กวัด

ไม่มีกระทู้ใหม่ เล่าเรื่องประสบการณ์อุทิศบุญที่ได้ผล

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด

สนทนา และฟัง..เรื่องเล่าจากสมาชิกวัด


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล

แจ้งข้อขัดข้องในการใช้งานหรือเรื่องอื่นๆ เชิญที่ห้องนี้
กระดานสนทนาธรรม - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 17, 2020, 07:22:48 AM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 07, 2020, 09:19:26 PM
กติการการจัดสำรับให้อาจารย์เกษม สำหรับผู้ถือ 1 และผู้ถือหลายอย่าง โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
พฤศจิกายน 06, 2020, 03:48:11 PM
รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 32 คิวแทรกวันที่ 8-12 พ.ย. 2563 (จำนวน 5 วัน) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
พฤศจิกายน 05, 2020, 01:02:27 PM
ประกาศ คนที่ชื่อธัญญาภรณ์ คำจั่น ห้ามติดต่อและห้ามเกี่ยวข้องกับอาจารย์และวัดสามแยกอีกต่อไป โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
ตุลาคม 12, 2020, 10:29:53 AM
ประกาศ คนที่ชื่อธัญญาภรณ์ คำจั่น ห้ามติดต่อและห้ามเกี่ยวข้องกับอาจารย์และวัดสามแยกอีกต่อไป โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ตุลาคม 12, 2020, 10:28:49 AM
อาจารย์เกษมและคณะลูกศิษย์ ได้นำพันธุ์ปลาปล่อยลงแม่น้ำหล่มสัก โดย อัมรินทร์ คารศรี (กิจกรรมเด็กวัดและสมาชิกสัมพันธ์)
กันยายน 30, 2020, 08:15:01 PM
Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561) โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
สิงหาคม 10, 2020, 09:37:45 PM
ระเบียบที่พักสงฆ์ป่าสามแยก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดย arthit@admin1 (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กรกฎาคม 03, 2020, 11:58:23 PM
การบวชภิกษุณี ในยุคของพระเจ้าเทวานัมปิยดิส ก็ยังบวชได้ยาก เล่ม1หน้า151 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤษภาคม 18, 2020, 09:44:59 PM
Re: รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
เมษายน 24, 2020, 03:25:54 PM
สร้างพยานโกง เหตุแห่งทรัพย์ ของประชุมชน 63-262 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มีนาคม 22, 2020, 09:24:43 PM
"ประกาศ เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังระบาด ทำให้หน้ากากอนามัยผ้าปิดปากและแอลกอฮอล์ขาดตลาด ผู้ใดจะเดินทางมาทำบุญที่วัดช่วงนี้ให้เตรียมมาเอง" โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
มีนาคม 17, 2020, 07:40:33 PM
ความตาย ความพรัดพราก ความโศกเศร้า 52-83 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มีนาคม 10, 2020, 11:06:15 PM
จะยึดเอาบ้านเมืองของเขาแล้วปิดประตูเมืองไม่ให้ออก สุดท้ายลงอเวจี จนแผ่นดินสูงขึ้นประมาณ๑๖กิโลเมตรจึงพ้นอเวจี เล่ม๔๑หน้า๔๑๐ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มกราคม 07, 2020, 10:35:53 PM
ความหมายของคำว่า บังสุกุลจีวร เล่ม๓๕หน้า๙๐ โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
มกราคม 06, 2020, 09:28:14 PM
สงเคราะห์อาหารเช้าให้เด็กโรงเรียนบ้านดงคล้อ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ธันวาคม 30, 2019, 07:51:16 AM
สงเคราะห์อาหารเช้าให้เด็กโรงเรียนบ้านดงคล้อ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
ธันวาคม 30, 2019, 07:49:57 AM
Re: ประกาศรายชื่อผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก ครั้งที่ 29 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ธันวาคม 11, 2019, 11:09:39 AM
ประกาศความผิดและขอขมา เรื่อง การแทนค่าจัดอาหารถวายสงฆ์และแทนค่าจัดสำรับอาหารให้อาจารย์ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
พฤศจิกายน 13, 2019, 07:36:12 AM
ประกาศความผิดและขอขมา เรื่อง การแทนค่าจัดอาหารถวายสงฆ์และแทนค่าจัดสำรับอาหารให้อาจารย์ โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
พฤศจิกายน 11, 2019, 03:43:39 PM
ขนาดสัดส่วนของอสุรินทร ราหู โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
พฤศจิกายน 03, 2019, 05:51:16 PM
มีสินค้าสะสมมาตลอด ๑๒ ปี ขายไม่ออก ชฎิลกุมารนั้นขายสินค้า หมดในวันเดียว นี่เป็นฤทธิ์ของผู้มีบุญนั้น เล่ม69-757 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
ตุลาคม 31, 2019, 08:48:26 PM
ฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ โชติกเศรษฐี เล่ม69หน้า756 โดย สมบัติ สูตรไชย (คุยได้ฟังดีกับบรรดาสมาชิกวัด)
ตุลาคม 31, 2019, 08:04:08 PM
Re: ประกาศรายชื่อผู้ได้จัดสำรับคิวแทรก(จำนวน 2 คิว) ครั้งที่ 28 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
ตุลาคม 24, 2019, 01:03:02 PM
ประกาศ ลิ้นหัวใจของอาจารย์เกษมไม่แข็งแรง ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านช่วยกันอธิษฐานส่งบุญรักษาลิ้นหัวใจของอาจารย์เกษม ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญข้าให้ไปรักษาลิ้นหัวใจของอาจารย์เกษม โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
ตุลาคม 10, 2019, 09:28:55 AM
โอนเงินให้เป็นของกองทุนบำรุงวัดและกองทุนเพื่อการกุศล โดย arcshin (กระดานแจ้งทุกเรื่องถึงผู้ดูแล)
ตุลาคม 05, 2019, 10:43:45 AM
ประกาศเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 4 กันยายน 2562 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศสด :- News live)
กันยายน 04, 2019, 09:53:24 AM
ประกาศเปลี่ยนบัญชีธนาคาร กองทุนบำรุงวัด และ กองทุนเพื่อการกุศล วันที่ 4 กันยายน 2562 โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
กันยายน 04, 2019, 09:45:03 AM
ประกาศ เรื่องการแต่งตั้งผู้ประสานงาน โดย อัมรินทร์ คารศรี (ประกาศจากวัดป่าสามแยก)
สิงหาคม 13, 2019, 09:05:15 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

556 กระทู้ ใน 295 หัวข้อ โดย 280 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: สุรีย์บุตร
กระทู้ล่าสุด: "Re: ประกาศรายชื่อผู้จัดส..." ( พฤศจิกายน 17, 2020, 07:22:48 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 364 (มีนาคม 12, 2020, 11:01:33 AM)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8