กระทู้ล่าสุด กระดานสนทนาธรรม
 
 
 
10 กระทู้ล่าสุด อ่าน/[ตอบ] วัน/เวลา
  แจ้งคณะลูกศิษย์ เรื่อง ค้นหาข้อมูลพระภิกษุที่ทำผิดพระวินัย เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
101/[0] มิถุนายน 22, 2017, 04:22:26 PM
 
  รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
732/[3] มิถุนายน 21, 2017, 06:04:49 PM
 
  เรื่อง การให้อภัยนางจิตรา สุภาไชยกิจ (จิต)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
76/[0] มิถุนายน 20, 2017, 01:27:24 PM
 
  โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
โดย [ธัญญ์ทิตยา]
 
28/[0] มิถุนายน 17, 2017, 06:22:11 AM
 
  เรื่องยาที่พระควรให้ และ ไม่ควรให้ เล่ม2หน้า432
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
30/[0] มิถุนายน 15, 2017, 10:21:56 PM
 
  พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้ เห็นลิ้น กับ พระคุยหะ(ของลับ)ของพระองค์ แก่อัมพัฏฐมานพ เล่ม11หน้า518)
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
22/[0] มิถุนายน 14, 2017, 08:56:39 PM
 
  ศีล ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ พระองค์นั้น(จำนวน ๙ พันโกฏิ,๑๘๐ โกฏิ, ๕ ล้าน และอื่นอีก ๓๖ )เล่ม72หน้า350
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
29/[0] มิถุนายน 11, 2017, 08:42:16 PM
 
  เรื่อง บัญชีกองทุนเพื่อการกุศล "เฉพาะกิจ" เกี่ยวกับ การช่วยเหลือเด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม) และเด็กชายธีรวุฒิ จันมา (น้องฟลุ๊ค)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
95/[0] มิถุนายน 07, 2017, 10:21:36 PM
 
  พระเทวทัตสั่งพวกแม่นธนูไปยิงพระพุทธเจ้า แต่ยิงพระองค์ไม่ได้ ได้ฟังเทศน์จนเป็นพระโสดาบัน สุดท้ายก็ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ๓๑ คน เล่ม64หน้า149
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
46/[0] มิถุนายน 04, 2017, 09:46:15 PM
 
  โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
โดย [ธัญญ์ทิตยา]
 
43/[0] มิถุนายน 04, 2017, 12:54:08 PM