การสร้างวัด การบูชาพระพุทธรูป การสวดมนต์

<< < (3/5) > >>

พระวัดสามแยก:

เรื่องที่นางวิสาขาทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธรูปอย่างว่ามา   อาตมาก็เพิ่งจะเคยไ้ด้ยินนี่แหละโยม 
ในพระไตรปิฎกก็ไม่มีเรื่องแบบนี้   

เรื่องนางวิสาขาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือ   นางได้ตั้งความปราถนาที่จะเป็นผู้เลิศทางด้านอุปัฏฐากฝ่ายอุบาสิกา   
ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า   ปทุมุตตระเสด็จอุบัติขึ้นในโลก   นับถอยหลังจากกัปนี้ไปก็ได้แสนกัป

คราวนั้นนางได้ถวายทานแด่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข   ตลอด  7  วัน   
แล้วก็ได้ตั้งความปราถนาแทบบาทมูลของพระศาสดาที่ทรงพระนามว่า   ปทุมุตตระ   
ถึงภัทรกัปนี้   พระศาสดาของพวกเราทรงพระนามว่า  โคดม   เสด็จอุบัติขึ้นในโลก
และความปราถนาของนางวิสาขาที่ไ้ด้ตั้งเอาไว้ตลอดแสนกัป   ก็สำเร็จสมปราถนาในคราวนี้

นี้เป็นเรื่องย่อๆของนางวิสาขา   ใครต้องการอ่านเรื่องราวอย่างละเอียดก็ที่   เล่ม  41   หน้า   73 - 115  นะ

พรชัย เจริญทรัพย์:
 /\ขอบพระคุณพระคุณเจ้าด้วย /\ครับ

อรุณกมล อินทร์ชา:
ดิฉันต้องการคำสอนชุดนี้ค่ะควรทำอย่างไร
อรุณกมล อินทร์ชา
39/10 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
081-4347344

พระวัดสามแยก:

คำสอนชุดนี้   ไม่มีที่เป็น  วีซีดี  เด้อ   
มีแต่ที่นำมาลงนี่แหละ   ถ้าอยากได้ก็พิมพ์เอาไปได้เลย    ไม่สงวนสิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นดอก

aaa50:
อยากทราบว่าพระพุทธรูปที่บูชาที่บ้าน หากเราอฐิฐานว่า " ขออำนาจพุทธธรรมสงฆ์ จงมลายมนต์และปลดป่อยดวงจิตที่สถิตอยยู่ออกไปและขออุทิศบุญของข้าให้แก่ดวงจิตเหล่านั้นให้มีความสุขและไปสู่ภพตามที่ท่านประสงค์" จะได้ผลหรือไม่ค่ะ
ทุกวันนี้เรากราบพระพุทธรูปเปรียบเสมือนการกราบพระพุทธเจ้าหากเราไม่มีพระพุทธรูปแล้วเราจะกราบพระพุทธเจ้าได้อย่างไรค่ะ
การทำบุญกฐิน ผ้าป่า ทำอย่างไรถึงจะถูกต้องได้บุญไม่มีบาปติดมาด้วย
    เนื่องจากปัจจุบันจะมีการเน้นที่ปัจจัยเงินมาเกี่ยวข้องมากกว่าผ้าหรือสิ่งของ เมื่อมีงานทีก็มีการบอกบุญไป ส่วนใหญ่ก็นิยมฝากเงินมาทำบุญ เราควรจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ ไม่ทราบว่าการที่เราถวายผ้าสิ่งของเครื่องใช้แก่พระสงฆ์ ส่วนเงินทองปัจจัยมอบให้แก่ไวยาวัชรกรของวัด แต่แจ้งจำนวนให้สงฆ์และโยมทราบเพื่ออนุโมทนาถูกต้องหรือไม่ค่ะ

การใส่เงินทำบุญกับคนที่มาเรี่ยไรข้างถนนถ้าเขาหลอกลวงแต่เราตั้งใจทำไปแล้วจะได้บุญไหมค่ะ

การกราบไหว้พระพุทธรูปโดยอธิฐานว่า "ขอให้ลูกมีปัญญาเห็นธรรมได้สำเร็จทุกๆเรื่องในชาติปัจจุบันนี้ " การขอเช่นนี้แม้ว่าหนูขอแล้วก็ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้าง ในกรณีอย่างนี้จะบาปมั้ยค่ะ
มีกรณีไหนบ้างมั้ยค่ะที่กราบพระพุทธรูปและขอแล้วไม่บาป

การบนบานศาลกล่าวหรือการขอกับศาลพระภูมิเจ้าที่ละค่ะบาปไหมค่ะและมีวิธีทำอย่างไรบ้าง

มีคำสอนที่พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือไหมค่ะ
ดิฉันต้องการคำสอนชุดนี้ค่ะควรทำอย่างไร
อรุณกมล อินทร์ชา
39/10 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
081-4347344

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว