ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

(1/1)

PAWANRAT:
พอดีมีเพื่อนเขาอยากทราบว่าการที่พูดว่า
ขออำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ (พูดได้หรือ) เป็นการล่วงเกินคือไม่สัมมาคารวะหรือ
ทำไมไม่ขออำนาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือกุ้งเขาใจที่หลวงปู่สอนว่าพูดได้
แต่ไม่รู้จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร เพราะเขาก็อายุมากกว่าอยากให้ใครที่พอ
จะแนะนำได้ช่วยตอบให้หน่อย จะเอาไปให้อ่านค่ะ

ณัฐาศิกาญจน์ เนื้อนุ่ม (โอ๋):
อ้างจาก: author=PAWANRAT link=topic=110.msg996#msg996 date=1170384644

พอดีมีเพื่อนเขาอยากทราบว่าการที่พูดว่า
ขออำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ (พูดได้หรือ) เป็นการล่วงเกินคือไม่สัมมาคารวะหรือ
ทำไมไม่ขออำนาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือกุ้งเขาใจที่หลวงปู่สอนว่าพูดได้
แต่ไม่รู้จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้อย่างไร เพราะเขาก็อายุมากกว่าอยากให้ใครที่พอ
จะแนะนำได้ช่วยตอบให้หน่อย จะเอาไปให้อ่านค่ะ


พอเพียง ก็ใช้คำว่า ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  .......  แบบนี้ตลอดค่ะแม้แต่คุยกับสิ่งลี้ลับ ก็ใช้แทนตัวว่า "เรา"  ไม่ได้แทนว่า "ข้า"
แทนสิ่งลี้ลับว่า "ท่าน" ไม่ใช้ แก มึง เอ็ง คุณ

อันนี้ ใจน้อมอย่างไร ก็ใช้อย่างนั้นค่ะ ในการสอนของหลวงปู่ ท่านก็พูดว่าขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ก็มี  พูดว่า ขออำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ ก็มี   /\ 

พอเพียงนำมาสอนต่อไป ก็ใช้แบบที่ตัวเองถนัดและชอบคือ ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์    /\

ข้อความจากระบบ:


   การที่ให้ระลึกว่า ขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์  สั้นๆโดยไม่มีคำว่าพระนำหน้านั้น  เป็นพราะต้องการให้ข้อความสั้นกระชับซึ่งจะทำให้ผู้ที่อุทิศ ระลึกอุทิศได้วันละมากๆรอบ  ไม่ได้มีเจตนาจะให้ลบหลู่แต่อย่างใด ก็เหมือนกับการที่คนเราบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ ๆ ๆ โดยไม่มีคำว่าพระนำหน้านั้นแล 
   
   และอีกอย่างเมื่อใช้คำว่า ขออำนาพุทธ (ธรรม) สงฆ์ นี้ อานุภาพของพุทธ และ สงฆ์ อันไม่มีประมาณทั่วอนันตจักรวาลจะทั่วถึงกันหมด ไม่เหมือนกับใช้คำว่า ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งบางคนอาจจะระลึกได้เพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวหรือพระสงฆ์เฉพาะที่เป็นพระเท่านั้น  ซึ่งจะทำให้อานุภาพน้อยกว่า
   
   ฉะนั้น จึงอยากจะให้ใช้ ประโยคสั้นๆแทน.


may:
พระ แปลว่า ผู้ประเสริฐ เป็นคำเติมนำหน้ากล่าวยกย่อง ดิฉันคิดว่า พระรัตนทั้งสาม แม้ไม่กล่าวยกย่องท่านก็บริสุทธิ์และประเสริฐในตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อการอุทิศบุญให้ได้เร็วและจำนวนมาก ตัดคำว่าพระออก คงไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกระมัง  /\

พรเทวี แยบคาย:
เรื่องนี้.. ตัวเองก็รู้สึกสงสัยเช่นกันเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันตอนนี้เลือกที่จะโอนบุญแบบไม่มีคำว่าพระนำหน้า :D ตอนนี้ก็เริ่มจะชินแล้วค่ะ อีกอย่างก็รู้สึกว่าโอนได้เร็วด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ