แสดงกระทู้ - ธัญญ์ทิตยา
กระดานสนทนาธรรม

ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ธัญญ์ทิตยา

หน้า: [1] 2
1
ญญ์ทิตยา  วิโรจน์ภัสร์  เวลา 1639น  โอน 500   เข้าบัญชี เลขที่  035-3-66355-0 สาขาชุมแพ  คุณธนสิน
บุญนี้ขอให้ธรุกิจข้าพเจ้าสำเร็จในปัจจุบันชาตินี้ พร้อมอุทิศให้นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่่ล่วงลับไปแล้ว บริวาร
คนรัก คู่ครองในอดีตชาติ และอดีตในชาตินี้ เทวดาที่ช่วยจัดการเรื่องงาน เทวดาที่ดูแลห้องที่อยู่อาศัย และร้านค้าที่่ทำอยู่ ทั้งใน และบริเวณรอบๆ  และช่าวทิพย์ทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ คนธรรม์ ทุกท่านท้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามทั้งหลาย ที่มาเกี่ยวข้อง
ขอให้พวกท่าน รับบุญนี้กันทั่วหน้า สาธุ 

แก้ไข จากหรือเป็นและ 

2
ธัญญ์ทิตยา  วิโรจน์ภัสร์  เวลา 1639น  โอน 500   เข้าบัญชี เลขที่  035-3-66355-0 สาขาชุมแพ  คุณธนสิน
บุญนี้ขอให้ธรุกิจข้าพเจ้าสำเร็จในปัจจุบันชาตินี้ พร้อมอุทิศให้นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่่ล่วงลับไปแล้ว บริวาร
คนรัก คู่ครองในอดีตชาติ หรืออดีตในชาตินี้ เทวดาที่ช่วยจัดการเรื่องงาน เทวดาที่ดูแลห้องที่อยู่อาศัย และร้านค้าที่่ทำอยู่ ทั้งใน และบริเวณรอบๆ  และช่าวทิพย์ทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ คนธรรม์ ทุกท่านท้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามทั้งหลาย ที่มาเกี่ยวข้อง
ขอให้พวกท่าน รับบุญนี้กันทั่วหน้า สาธุ 

3
12.13 วันที่ 1/4/18   ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์   โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก 
บัญชี  ธ กสิกรไทย    355 3 66355 0  สาขาชุมแพ
บุญนีี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ให้เจริญๆขึ้น และอุทิศบุญนี้ให้ นายเวร คู่เวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทวดา ชาวทิพย์ที่่ช่วยงาน บริวารทั้งหลาย ชาวทิพย์ เทวดา ทั้งที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เอ่ยและไม่ได้เอ่ยถึง รวมเทวดา ชาวทิพย์ หมู่เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ กุมภัณฑ์ ที่อาศัยรอบๆ ที่พัก และที่ร้านที่ทำธุรกิจ  ขอให้พวกท่านทั้งหลายได้บุญกุศลกันทั่่ว  สาธุ
4
วันที่ 6/21/8 เวลา 12.57 
โอน เข้าบัญชี  035-366-3550  คุณธนสิน ตั้งปณิธาน กสิกรไทย สาขา ชุมแพ

นางสาวธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์  โอน 4500 บาท สำหรับทำอาหารเลี้ยง ท่าน อ เกษม วันที่ 17-19/2/18
ส่วนที่เกิน ให้ใส่ไว้ในกองทุนวัดสามแยก นำไปใช้ตามอัธยาศัย

 

5
ลืมแจ้งชื่อค่ะ   ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
เวลา  18.30น  วันที่ 23/12/17 โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก  บัญชี คุณธวัชชัย scb 406-723-1573

บุญนี้ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และอุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เชื่อโรค ญาติทิพย์ เทพรักษา เทวดา ลูกข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว  และชาวทิพย์และเทวดา ที่ช่วยกิจการงาน รวมถึงชาวทิพย์ เทวดาที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องพัก  ที่ร้าน อยู่รอบๆ ที่พักอาศัย ทั้งที่บ้านพัก และที่ร้าน ชาวทิพย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง  ขอให้พวกท่านทั้งหลายรับบุญกันทั่วหน้า สาธุ 

6
เวลา  18.30น  วันที่ 23/12/17 โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก  บัญชี คุณธวัชชัย scb 406-723-1573

บุญนี้ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และอุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เชื่อโรค ญาติทิพย์ เทพรักษา เทวดา ลูกข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว  และชาวทิพย์และเทวดา ที่ช่วยกิจการงาน รวมถึงชาวทิพย์ เทวดาที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องพัก  ที่ร้าน อยู่รอบๆ ที่พักอาศัย ทั้งที่บ้านพัก และที่ร้าน ชาวทิพย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง  ขอให้พวกท่านทั้งหลายรับบุญกันทั่วหน้า สาธุ 

7
4/12/17 เวลา 10.08  นางสาวธัญญ์ทิตย วิโรจน์ภัสร์
โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก  บัญชี 406-723-1573  บุญนี้ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และอุทิศบุญนี้ให้แก่ นายเวร เชื่อโรค ญาติทิพย์ เทพรักษา เทวดา ลูกข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว  และชาวทิพย์และเทวดา ที่ช่วยกิจการงาน รวมถึงชาวทิพย์ เทวดาที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องพัก  ที่ร้าน อยู่รอบๆ ที่พักอาศัย ทั้งที่บ้านพัก และที่ร้าน ชาวทิพย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง  ขอให้พวกท่านทั้งหลายรับบุญกันทั่วหน้า สาธุ


8
นางสาว ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
16/11/17  2010pm  โอน 500 เข้ากองทุนวัดสามแยก บัญช๊ คุณธวัชชัย สุวรรณ scb 4067231573
บุญนี้ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ และเจริญๆยิ่งขึ้น  และอุทิศให้ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา บริวาร ลูก ของข้าพเจ้า เทวดาที่ช่วยกิจการงานของข้าพเจ้า   พร้อมเทวดา ชาวทิพย์ ที่อยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้า และที่ร้านของข้าพเจ้า เทพเทวดา ชาวทิพย์ เหล่า เปรต ผี  ปีศาจ ครุฑ  ยักษ์ กุมภัณฑ์ ที่อยู่บริเวณรอบๆที่พักของข้าพเจ้า รอบร้าน และที่ทำงานของข้าพเจ้า สาธุค่ะ
9
นางสาว ธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
 25/9/17 10.05น โอน 500 เข้า scb คุณธวัชชัย 4067231573
บุญนี้ขอใ้ห้สำเร็จแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ ชีวิตมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ธุรกิจที่ทำก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ และอุทิศให้แด่ชาวทิพย์ เทวดา ที่อาศัยที่ห้องพัก และสถานที่ทำธุรกิจ นายเวร เทวดารักษาข้าพเจ้า ญาติทิพย์ เชื้อโรค   ชาวทิพย์ทั้งหลาย ที่เกี่ยว้อง เทวดาที่ช่วยทำงานและติดต่อธุรกิจช่วยข้าพเจ้า  สาธุ

10
นางสาวธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
วันที่ 3/9/17  1439น  โอน 500 เข้าบัญชี scb 4067231573 

บุญนี้อุทิศให้แด่ เทวดา และชาวทิพย์ ที่ช่วยงาน  เทวดา และชาวทิพย์ที่อยู่่ด้วยกันที่ห้อง และที่ร้าน 
บุญนี้อุทิศนี้ ให้นายเวร ญาติทิพย์  เชื่อโรค เทวดาที่รักษา  ข้าทาสบริวาร และลูก ของข้าพเจ้า ชาวทิพย์ และเทวดาที่อยู่รอบๆที่พักอาศัยของข้าพเจ้า 
และที่ร้าน บุญนี้ขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเจริญๆขึ้น ไปเรื่อยๆ สาธุ

11
วันที่ 15/8/17   นางสาวธัญญ์ทิตยา  วิโรจน์ภัสร์  1027น โอนเงิน 300 เข้าบัญชี คุณธวัชชัย 4067231573  ธ ไทยพาณิชย์

บุญนี้อุทิศให้แด่ เทวดา และชาวทิพย์ ที่ช่วยงาน  เทวดา และชาวทิพย์ที่อยู่่ด้วยกันที่ห้อง และที่ร้าน 
บุญนี้อุทิศนี้ ให้นายเวร ญาติทิพย์  เชื่อโรค เทวดาที่รักษา  ข้าทาสบริวาร และลูก ของข้าพเจ้า ชาวทิพย์ และเทวดาที่อยู่รอบๆที่พักอาศัยของข้าพเจ้า 
บุญนี้ขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเจริญๆขึ้น ไปเรื่อยๆ สาธุ


12
ขออภัย ขออนุญาตแก้ไขค่ะ ลงวันที่ผิดพลาด ค่ะ

วันที่ 26/7/17 11.29 โอน 1000 เข้าบัญชี คุณธวัชชัย  scb เลขที่ 4079654199
บุญนี้ ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้า ชาติปัจจุบันนี้ และอุทิศให้แก่ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว  เทวดาและชาวทิพย์ทั้งหลายที่ช่วยข้าพเจ้าทำงาน ทำธุรกิจ หาเงิน  เทวดาที่รักษาห้องที่อาศัยอยู่ รักษาเจ้าของห้องเช่า  ชาวทิพย์ เทวดา ที่อยู่รอบคอนโดที่พักอาศัย ของข้าพเจ้า รวมชาวทิพย์ เทวดาที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจาทั้งหมด สาธุ

13
นางสาวธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
วันที่ 3/7/17  10:41 โอน 500 เข้า บัญชี คุณธวัชชัย  scb bank เลขที่ 4079653199

บุญนี้ ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้า ชาติปัจจุบันนี้ และอุทิศให้แก่ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว  เทวดาและชาวทิพย์ทั้งหลายที่ช่วยข้าพเจ้าทำงาน ทำธุรกิจ หาเงิน  เทวดาที่รักษาห้องที่อาศัยอยู่ รักษาเจ้าของห้องเช่า  ชาวทิพย์ เทวดา ที่อยู่รอบคอนโดที่พักอาศัย ของข้าพเจ้า รวมชาวทิพย์ เทวดาที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจาทั้งหมด สาธุ

14
นางสาวธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัส
วันที่ 3/7/17  10:41 โอน 500 เข้า บัญชี คุณธวัชชัย  scb bank เลขที่ 4067231573

บุญนี้ ขอให้สำเร็จแก่ข้าพเจ้า ชาติปัจจุบันนี้ และอุทิศให้แก่ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค เทพที่รักษา ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว  เทวดาและชาวทิพย์ท้งหลายที่ช่วยข้าพเจ้าทำงาน ทำธุรกิจ หาเงิน  เทวดาที่รักษาห้องที่อาศัยอยู่ รักษาเจ้าของห้องเช่า  ชาวทิพย์ เทวดา ที่อยู่รอบคอนโดที่พักอาศัย ของข้าพเจ้า รวมชาวทิพย์ เทวดาที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจาทั้งหมด สาธุ

15
้ข้าพเจ้า นางสาวธัญญ์ทิตยา วิโรจน์ภัสร์
วันที่  16/6/17 10:00น  โอน 500 เข้าบัญชี  คุณธวัชชัย สุวรรณ 407-965-4199 scb bank

บุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จในปัจจุบันนี้ ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง  และอุทิศให้ นายเวร ญาติทิพย์ เชื้อโรค ลูกที่ล่วงลับไปแล้ว ข้าทาสบริวาร  เทวดาที่ช่วยกิจการงาน
 หัวหน้าเทวดา ที่ดูแลเทดาทั้งปวง ชาวทิพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เหล่า เทวดา ชาวทิพย์ เปรต ผี ปีศาจ ครุฑ ยักษ์ มาร ที่อาศัยรอบๆที่พักอาศัยของข้าพเจ้า  สาธุ

หน้า: [1] 2